Verkkosivut - Tecci

Verkkosivut

Verkkosivut ovat usein ensimmäinen kontaktipiste yritykseen ja ne toimivat monille yrityksille yhtenä tärkeimpänä markkinoinnin ja kontaktoinnin välineenä. Luomme näyttäviä ja helppokäyttöisiä verkkosivuja asiakkaidemme tarpeisiin.

Tuotamme verkkosivut yrityksille aina ”avaimet käteen” -periaatteella sekä täysin kustomoituina kokonaisuuksina. Tällöin tarjoamme asiakkaillemme projektikokonaisuuden sisältäen verkkosivu-uudistuksen määrittelyn, graafisesta ilmeen ja käyttäjäkokemuksen suunnittelun sekä teknisen toteutuksen. Lisäksi tarjoamme kattavan valikoiman erilaisia ja jatkuvia ylläpitoratkaisuja.

Jokaisella yrityksellä on verkkosivujaan kohtaan erityisiä tarpeita. Olipa aikomuksesi hankkia uudet verkkosivut uudelle yritykselle tai vanhojen, jo olemassa olevien verkkosivujen uusiminen tarjoamme siihen ratkaisun.  Räätälöitynä ratkaisuna verkkosivuilla saavutetaan ne laatuvaatimukset ja erityistoimet, mitä yritys menestyäkseen tarvitsee. Hyvin tehtyinä verkkosivut toimivat myös hyvänä myyntikanavana. SEO näkyvyys ja huolellisesti tehty optimointi kasvattavat yrityksesi näkyvyyttä ja menestystä verkossa. Kaikkiin verkkosivuprojekteihimme sisältyy aina huolellinen SEO-määrittely.

Suunnittelu ja määrittely

Aluksi on aina tärkeä määritellä, mikä on toteutettavan verkkosivuston tavoite ja kenelle ne on suunnattu. Sivuston rakenne pystytään näin suunnittelemaan tarkemmin ja asiakaslähtöisemmin, jolloin eri sivut pystytään jaotellaan järkevästi eri aiheiden mukaan. Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä tiedostaa SEO toimenpiteiden tärkeys verkkosivuille suunniteltavan rakenteen ja sisällön kannalta. Pidämme asiakkaan kanssa aina huolelliset määrittelyjaksot ennen teknisen toteutuksen aloitusta. Näin vältytään kehitysvaiheen sudenkuopilta ja molemmat osapuolet tietävät mitä odottaa verkkosivukehitykseltä.

Graafinen ilme

Verkkosivujen graafinen ilme ja selkeä rakenne muodostavat kävijälle ensimmäisen ja vahvimman kuvan yrityksestä. Sivuston tyylikäs ulkoasu on todella tärkeää ja osa verkkosivujen käyttökokemusta. Ulkoasu on yksi verkkosivuston tärkeimmistä elementeistä, mutta sitä pidetään myös usein itsestään selvänä. Huonosti suunnitellut verkkosivut karsivat käyttäjien vierailuaikaa sivuilla ja voivat olla tulevaisuuden yhteydenottojen este. Suunnittelemme verkkosivun ulkoasun aina asiakkaan graafisten ohjeiden mukaisesti.

Tekninen toteutus

Verkkosivujen tekninen toteutus vastaa usein puolta verkkosivuprojekteista. Kun suunnittelu on tehty huolella, on sivustoa helpompi lähteä rakentamaan. Teknisen toteutuksen vaiheet ovat erilaisia ja ne vaihtelevat paljon sivuston monimutkaisuuden, laajuuden sekä käyttötarkoituksen mukaan.  Tekninen toteutus lähtee liikkeelle verkkosivualustan alustamisesta. Valinta oikeasta alustasta on tehty jo projektin suunnitteluvaiheessa. Vaihtoehtoja on paljon, joista WordPressin kaltaiset avoimeen lähdekoodiin perustuvat alustat ovat ilmaisia, kun taas jotkin muut alustat sisältävät kuukausi- tai vuosimaksuja. Valittava alusta riippuu paljon sivuston käyttötarkoituksesta. Tekninen toteutus pitää kuitenkin aina sisällään muun muassa kehitysympäristön rakentamisen, sivupohjien rakentamisen, lisäosien asentamisen, toiminnollisuuksien rakentamisen, sisältöjen syöttämisen tai niiden integroinnin, perinteisten tietoturva-asetusten tekemisen, erilaiset SEO-toimenpiteet, responsiivisuuden ja mobiilioptimoinnin sekä teknisen testauksen eri alustoilla ja selaimilla

Ylläpito

Verkkosivut kuin mitkä tahansa muutkin verkossa toimivat sivustot ja palvelut vaativat aina toimiakseen erillisiä teknisiä palveluita (kuten serveritilan) ja jatkuvaa ylläpitoa mm. sivuston eri komponenttien ja lisäosien osalta. Jotta näiden hoitaminen olisi mahdollisimman helppoa asiakkaillemme, tarjoamme asiakkaillemme jokaiseen projektiin aina erillisen ylläpitosopimuksen, jolloin me huolehdimme kehityskohteen ylläpidosta ja päivityksistä. Lähtökohtaisesti ylläpidämme kaikkien asiakkaidemme verkkosivuja ja rakentamamiamme palveluita. Ylläpitopakettimme pitää sisällään verkkosivujen yleisen hallinnan ja päivittämisen niiden julkaisun jälkeen. Ylläpitopakettimme pitävät sisällään muun muassa verkkosivun lisäosien, eri komponettien, serverin, sertifikaattien ja lisenssien, tietoturvan ylläpitoa. Lisäksi tarjoamme tehokasta jatkokehitysmahdollisuuksia ylläpitoasiakkaillemme.

Kysy lisää:
Nicolas Wuolle, nicolas@tecci.fi, +358 505559955

Ota yhteyttä

Hyväksyn rekisteriselosteen ja tietojeni tallentamisen