UI ja UX - Tecci

UI ja UX

UI-suunnittelu eli käyttöliittymäsuunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelu (User Interface Design), eli UI-suunnittelulla tarkoitetaan valmiin tuotteen tai palvelun luomaa elämystä asiakkaalle. UI-suunnittelun avulla kehitetty tuote tai palvelu on jatkuvassa vuorovaikutuksessa  asiakkaan kanssa, kuten esimerkiksi nettisivua tai sovellusta käyttäessään. Käyttöliittymäsuunnittelussa määritellään kaikki käyttäjille tarpeelliset toiminnot ja elementit sekä käyttöliittymän rakenne. Suunnittelussa korostuu käyttäjien tarpeiden sekä käyttöympäristöjen, kuten mobiililaitteiden ymmärtäminen.

UI-suunnittelu on tärkeä kokonaisuus, sillä hyvin tehtynä sen avulla annetaan selkä ja positiivinen kuva yrityksen palvelusta. Käyttöliittymäsuunittelulla tarkoitetaan sitä, miltä tuote, palvelu tai verkkosivu näyttää visuaalisesti ja sen päämääränä on tehostaa verkkopalvelun yksittäisiä toimintoja ottamalla huomioon käyttäjien toimintatapoja.

UI-suunnittelussa otetaan huomioon pienetkin yksityiskohdat, jotta kaikki verkkopalvelun toiminnot olisivat käyttäjälle niin itsestään selviä kuin mahdollista. Hyvällä UI-suunnittelulla saadaan keskeiset toiminnot ja sisällöt hyvin esille palvelussa ja sen avulla luodaan yhtenäiset käyttöliittymäratkaisut läpi koko palvelun.

UX-suunnittelu eli käyttäjäkokemuksen suunnittelu

Käyttäjäkokemussuunnittelusta käytetään lyhennettä UX (User Experience). Käyttäjäkokemussuunnittelun tarkoitus on ratkaista asiakkaan mahdollisesti palvelua käyttäessään kohtaavia ongelmakohtia ja tehdä tuotteen tai palvelun käytöstä mahdollisimman helppoa, ymmärrettävää ja miellyttävää.

UX-suunnittelussa keskitytään kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen ja sen takia UX-suunnittelijan tehtävänä onkin varmistaa asiakkaalle merkityksellinen ja onnistunut kokemus palvelua käytettäessä. Mitä suuremmasta projektikokonaisuudesta on kyse, sitä merkittävämmäksi tuotteen tai palvelun käytettävyyden selkeys ja saumattomuus muodostuu.

Esimerkiksi verkkokaupassa käyttökokemuksen suunnittelussa lähdetään ajattelemaan mitä tietoja asiakas tarvitsee tehdäkseen ostopäätöksen ja kuinka tästä tulisi rakentaa mahdollisimman eheä kokonaisuus aina verkkokauppaan saapumisesta maksamiseen.

Jos asiakkaalta löytyy jo entuudestaan verkkokauppa tai verkkosivu, on ennen sen uudistamista tärkeää paneutua ja tutkia sitä, miten nykyiset sivut toimivat ja kuinka niissä eri elementit toimivat asiakkaan kannalta. Näin paikannetaan tuotteen tai palvelun kipupisteet ja pullonkaulat.

Kysy lisää:
Nicolas Wuolle, nicolas@tecci.fi, +358 505559955

Ota yhteyttä

Hyväksyn rekisteriselosteen ja tietojeni tallentamisen