Verkkokaupat - Tecci

 

Verkkokaupat

Niin B2B kuin B2C ostokäyttäytyminen on muuttunut radikaalisti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Verkko-ostosten boomi käynnistyi 2000 luvun alkupuolella ja se on enemmissä määrin vienyt osuutta perinteiseltä kivijalkakaupalta. Verkko-ostosten yhä yleistyessä, yritysten on vakavissaan pohdittava verkkokauppaan siirtymistä tai jo olemassa olevan verkkokaupan parantamista suurempien konversiolukujen ja myyntien saavuttamiseksi. Verkkokauppa on noussut yrityksille elintärkeäksi tekijäksi tämän päivän liiketoiminnassa ja sen kasvu on merkittävää Suomessa niin kuluttaja- kuin yrityspuolella. Jo vuonna 2019 yli 50 prosenttia suomalaisista teki verkkokauppa-ostoksia vähintään kerran kuukaudessa.  

Määrittely

Design

Kehitys

Ylläpito

Hyvän verkkokaupan tärkeitä ominaisuuksia ovat muun muassa selkeä asiakasta varten suunniteltu käyttöliittymä, brändin mukainen ja tyylikäs visuaalinen ilme, monipuoliset integraatiomahdollisuudet, mahdollisimman automatisoitu päivitettävyys sekä ketterät jatkokehitysmahdollisuudet. Olipa aikeesi uuden verkkokaupan perustaminen tai vanhan uusiminen, tarjoamme yrityksenne tarpeisiin soveltuvat verkkokaupparatkaisut täysin räätälöitynä ja “avaimet käteen” -periaatteella aina määrittelystä toteutukseen.  

Tunnemme yrityksenne ERP-järjestelmät

Microsoft Dynamic
BOOST SALES
 

B2C ja B2B -verkkokaupat

Kuluttajaverkkokauppa voi toimia esimerkiksi erillisenä liiketoiminnan muotona tai kivijalkaliikkeen lisänä verkossa. Onnistuneissa kuluttajaverkkokaupoissa on huomioitu lukuisia eri asioita, joiden yhteisvaikutuksella luodaan hyvä lopputulos.

Kuluttajille suunnatuissa verkkokauppaprojekteissa tulisi huomioida muun muassa seuraavia asioita:

 • Sivuston on oltava helppokäyttöinen, nopea sekä yrityksen brändin mukainen
 • Asiakkaan ostoprosessin tulee olla kehityksen keskiössä – ostoskoriin lisäämisen jälkeen polun kassalle tulee olla lyhyt ja selkeä
 • Verkkokaupan tulee olla responsiivinen ja toimia kaikilla päätelaitteilla ja selaimilla moitteettomasti.
 • Tuotehaun tulee olla kattava ja kategoriarakenne selkeä – asiakas etsii usein vain tiettyä tuotetta tai tuoteryhmää ja tekee ostoksensa impulsiivisesti heti oikean tuotteen löydyttyä
 • Verkkokaupoissa tulisi olla eri maksu- ja toimitustapoja – nämä helpottavat ostopäätöstä ja lisäävät keskimääräisen ostoksen suuruutta
 • Verkkokaupasta tulee kerätä dataa jatkuvasti ja datan tulee olla relevanttia
 • Kerätyn datan avulla verkkokauppaa pitää jatkuvasti optimoida ja kehittää suurempien konversioiden saavuttamiseksi.
 • Verkkokaupan SEO tulee olla huolellisesti tehty, ja verkkokaupan on muutenkin oltava hakukoneystävällisesti toteutettu
 • Verkkokaupan tulee olla nopea – asiakkaat eivät jaksa käyttää hitaita verkkokauppoja
 • Yhteydenoton tulee olla yksinkertaista – chatit lisäävät konversioita
 • Hyödynnä markkinointia verkkokaupoissa ketterästi – konvertoivat pop-upit ja personoidut uutiskirjeet lisäävät verkkokaupan myyntiä huomattavasti.
 • Tarjoa asiakkaallesi erilaista sisältöä ja anna asiakkaalle kaikki informaatio mitä hän tarvitsee – tuo esille videoita, kuvia, tuotekuvauksia, tuoteluokituksia ja tuotearvosteluja. Nämä lisäävät myyntiä ja vähentävät kysymyksiä.
 • Sosiaalisen median eri kanavat tulee integroida verkkokaupan kanssa järkevästi
<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: alt in <b>/var/www/dev/tecci_2/wp-content/themes/tecci/partials/block-online_store_big_image_banner.php</b> on line <b>8</b><br />

Tukkuverkkokaupat ja sähköiset tilausjärjestelmät (B2B-verkkokauppat) siirtyvät kiihtyvällä tahdilla verkkoon luoden samalla mahdollisuuksia niin myynnin kasvattamiseen kuin kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan tehostamiseen. Hyvin rakennetun järjestelmän avulla pystytään tarjoamaan asiakkaille tuotteita ja palveluita entistä tehokkaammin ja ketterämmin.

Nykypäivänä yritysasiakkaat haluavat ostaa verkosta silloin, kun se heille parhaiten sopii. Taustajärjestelmien integraatioiden avulla tilaamisprosessista saadaan saumaton ja samalla tehostetaan toimintoja automatisoimalla työtehtäviä, kun aikaa ei tuhlaannu manuaalisesti suoritettaviin toimenpiteisiin. Rakennamme B2B-verkkokauppat ja -tilauskanavaratkaisut aina yrityksenne tarpeisiin sopiviksi.

Verkkokauppaprojekteissamme korostuu laadukas ja huolellinen suunnittelu ja määrittely. Onnistuneiden vekkokauppaprojektiemme kulmakivet ovat laadukas projektijohtaminen, läpinäkyvä kehitystyö sekä selkeä kommunikointi asiakasyrityksen kanssa.

Verkkokaupan design – käyttöliittymän & käyttökokemuksen (UI & UX) suunnittelu

Käyttöliittymän ulkoasu ja muut käyttökokemukseen vaikuttavat seikat ovat keskiössä missä tahansa nykypäivän digitaalisessa projekteissa. Ne näyttäytyvät käyttäjälle koko palveluprosessin ajan ja vaikuttavat asiakkaalle syntyvään kuvaan palvelusta.

UI-suunnittelulla eli käyttöliittymäsuunnittelulla tarkoitetaan sitä, miltä palvelu tai verkkosivu visuaalisesti näyttää näytölläsi. Käyttökokemuksen suunnittelulla, eli UX-suunnittelulla tarkoitetaan käyttäjän tuntemaa ja kokemaa konkreettista kokemusta palvelusta. Suunnittelutyöllä vaikutetaan muun muassa siihen, kuinka helppoa palvelun käyttäminen on, miltä sen käyttäminen tuntuu ja mitä tunteita se käyttäjässä herättää.

Kun verkkokaupan ilme on suunniteltu huolellisesti ja brändin kanssa toimivaksi, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille luodaan looginen ja yhtenäinen kuva yrityksestä ja sen palveluista. Pyrimme aina tähtäämään mahdollisimman yksinkertaiseen ja helppokäyttöiseen käyttöliittymään pitäen loppuasiakkaan ja asiakkaan käyttötavat mielessä läpi linjan. Näin verkkokaupan käyttäjän ei tarvitse erikseen miettiä miten palvelu toimii, vaan se onnistuu intuitiivisesti.

<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: alt in <b>/var/www/dev/tecci_2/wp-content/themes/tecci/partials/block-online_store_three_image_banner.php</b> on line <b>8</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: alt in <b>/var/www/dev/tecci_2/wp-content/themes/tecci/partials/block-online_store_three_image_banner.php</b> on line <b>11</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: alt in <b>/var/www/dev/tecci_2/wp-content/themes/tecci/partials/block-online_store_three_image_banner.php</b> on line <b>14</b><br />

Käyttöliittymäsuunnittelu lähtee liikkeelle graafisen ilmeen suunnittelusta, jossa pääpiirteitä ovat kevyt, tyylikäs ja brändiä vastaava ilme. Verkkokaupan käyttöliittymän ja käyttökokemuksen suunnittelun avulla luodaan verkkokauppakäyttäjille yksinkertainen ja selkeä ympäristö käyttää palvelua. Nykypäivänä verkkokaupoissa arvostetaan yksinkertaisuutta ja helppoa käyttöliittymää. Käyttöliittymäsuunnittelussa määritellään esimerkiksi käyttäjille tarpeelliset toiminnot ja elementit sekä käyttöliittymän rakenne. Tänä päivänä on erittäin tärkeätä ymmärtää miten palvelu suunnitellaan mobiiliin, sillä suurin osa kaupoista tapahtuu mobiililaitteiden kautta. Verkkokaupan selkeä navigaatio, suoraviivainen tilausprosessi sekä myyvät tuotekortit ovat tuottavan verkkokaupan kulmakiviä.

Tekninen toteutus

Kaikkien verkkokauppaprojektien pohjana on huolellisesti tehty määrittely ja tarkoin suunniteltu projektikokonaisuus. Aloitamme kaikki verkkokauppaprojektit tarkalla määrittelyllä, jossa selvitämme yhdessä asiakkaamme kanssa, mitä asiakas verkkokaupalta tavoittelee, mikä on paras tekninen toteutustapa ja alusta verkkokaupan perustamiseksi sekä käymme läpi kattavasti asiakkaan tarpeet ja toiveet tulevalta verkkokaupalta. Verkkokauppaprojekteissa määrittelyllä on erityisen tärkeä rooli, sillä sen avulla sovitaan asiakkaan kanssa kehityksen reunaehdoista ja varmistetaan projektin suuntaviivat.

Ylläpito

Verkkokauppa on palvelu, jota tulisi kehittää jatkuvasti. Se on verkkopalveluna samanlainen, kuin mitkä tahansa muutkin verkossa toimivat palvelut ja vaatii kuukausittain erilaisia kuukausittaisia toimenpiteitä toimiakseen täydellisesti ja vastatakseen asiakkaiden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Verkkokaupat ovat laajoja kokonaisuuksia ja sisältävät paljon liikkuvia osia. Näiden ylläpitäminen ja päivittäminen on kuukausittaista työtä. Jotta näiden hoitaminen olisi mahdollisimman helppoa asiakkaillemme, tarjoamme aina verkkokauppakokonaisuuksiin erillisen ylläpitosopimuksen, joka on räätälöity aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Ylläpitopalvelumme rakentuvat erikokoisista ylläpitopaketeista, jotka pitävät sisällään mm:  
 • tuotanto- ja stageingpalvelimen kiinteöt kustannukset
 • tietokantapalvelut
 • down time -valvonnan sekä mahdollisten down time -tilanteiden hoitamisen
 • sivuston kuukausittaiset päivitykset
 • ohjelmointivirheet ja bugien hoitamisen
 • asiakaspalvelun ja kommunikaation asiakkaan henkilöstön kanssa puhelimitse, etäyhteydellä tai sähköpostitse
 • tuki ja aputyön (määrä sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa)

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

personal-img

Nicolas Wuolle

Partner

nicolas@tecci.fi

+358 50 555 9955

Ota yhteyttä

Hyväksyn rekisteriselosteen ja tietojeni tallentamisen

side-img