Ohjelmistotestaus - Tecci

 

Ohjelmistotestaus  

Ohjelmistotestaus on kriittinen osa ohjelmistokehitystä, sillä kaikki ohjelmistot ja sovellukset tarvitsevat testausta toimiakseen oikein. Ohjelmistotestauksen avulla tarkistetaan toimiiko ohjelmisto halutulla tavalla ja ennaltamääriteltyjen kriteerien mukaisesti. 

Ohjelmistotestauksen suurin hyöty on juuri ongelmien ennaltaehkäisy, sillä virheet kannattaa ehdottomasti korjata ennen kuin niistä aiheutuu haittaa palvelun käyttäjille tai yritykselle.  

Ohjelmistotestauksella saavutetaan esimerkiksi: 

  • Pienemmät kehityskustannukset kun ongelmiin puututaan ajoissa 
  • Ohjelmiston korkeampi suorituskyky 
  • Varmuus tietoturvan toimivuudesta 
  • Ohjelmiston parempi käyttäjäystävällisyys 
  • Kokonaisvaltaisesti laadukkaampi tuote 
Vain testaamalla voidaan saada varmuus onnistuneesta lopputuloksesta jo ennen julkaisua. Ohjelmistotestauksen avulla helpotamme koko kehitysprosessia, sillä ongelmiin on huomattavasti helpompi puuttua etukäteen. Tämä sanottuna, jo toimivia palveluja kannattaa myös testata ja kehittää eteenpäin. Ohjelmistotestausta voidaan suorittaa usealla eri tasolla, kuten esimerkiksi:    

1) Ohjelmiston toiminnallinen testaus 

Ohjelmiston toiminnallinen testaus suoritetaan loppukäyttäjän näkökulmasta, käyttöliittymää käyttäen. Nimensä mukaisesti toiminnallisessa testauksessa selvitetään ohjelmiston ja sen toiminnallisuuksien toimivuus. 

2) Regressiotestaus 

Regressiotestaus tehdään ohjelmistoon tehtyjen muutosten jälkeen. Siinä selvitetään, ovatko tehdyt korjaukset rikkoneet jo toimivia ominaisuuksia, sekä ovatko korjatut ongelmat pysyneet korjattuina. 

3) Hyväksymistestaus 

Hyväksymistestauksessa asiakas tai asiakkaan edustaja tarkistaa valmiin tuotteen ennen sen käyttöönottoa. Testaus suoritetaan oikealla datalla ja siinä selvitetään esimerkiksi virhetilanteet, suorituskyky ja ohjelmiston toimivuus kokonaisuutena. 

4) Ei-toiminnallinen testaus 

Ei-toiminnallisessa testauksessa selvitetään esimerkiksi ohjelmiston suorituskykyä, resurssien käyttöä ja vikasietoisuutta. Ei-toiminnallinen testaus suoritetaan aina automatisoiduilla työkaluilla. 

5) Käytettävyystestaus 

Käytettävyystestauksessa testataan, miten helppokäyttöinen, intuitiivinen ja looginen ohjelmisto on käyttää. Käytettävyystestauksessa voidaan testata varsinaista ohjelmistoa, tai testaus voidaan aloittaa jo suunnitteluvaiheessa. Testauksessa selvitetään myös ovatko esimerkiksi latausajat liian pitkiä ja onko palvelu saavutettava. Käytettävyyden vaatimukset riippuvat kohderyhmän tarpeista. 

6) Tutkiva testaus 

Täysin suunnitellun testauksen vastapainona toimii tutkiva testaus, jossa kokenut asiantuntija tutkii etsivän lailla ohjelmistoa ja pyrkii ymmärtämään sitä. Tutkiva testaus soveltuu hyvin ketterään kehitykseen, mutta toisaalta se ei menetelmänä sovi kaikkiin projekteihin.   

Tarvitsetko ammattilaisten apua nykyisen ohjelmiston testauksessa? Ota meihin yhteyttä niin autamme mielellämme.

Ota yhteyttä

Hyväksyn rekisteriselosteen ja tietojeni tallentamisen