UI ja UX - Tecci

 

UI JA UX

UI-suunnittelu eli käyttöliittymäsuunnittelu

UI-suunnittelu eli käyttöliittymäsuunnittelu (User Interface Design) keskittyy palvelun, kuten sovelluksen tai verkkosivujen käyttöliittymän visuaalisuuteen. Käyttöliittymä koostuu esimerkiksi tekstistä, kuvista, napeista, kaavakkeista, animaatioista – kaikesta, minkä kanssa käyttäjä on vuorovaikutuksessa ja jonka hän näkee esimerkiksi puhelimen, älykellon tai läppärin näytöllä. UI-suunnittelija luo tuotteelle houkuttelevan ulkoasun ja varmistaa että se viestii oikeita asioita.

Kiinnitämme erityistä huomiota seuraavien asioiden toimivuuteen projekteissamme:

  • Responsiivisuus. On tärkeää, että käyttöliittymä skaalautuu kaikille laitteille sopivaksi.
  • Kontrasti. Riittävällä kontrastin käytöllä ja värivalinnoilla teemme palvelusta helpommin saavutettavan.
  • Hierarkia. Visuaalisella hierarkialla ohjaamme käyttäjän katsetta ja kerromme, mitkä elementit ovat tärkeimpiä.
  • Brändiuskollisuus. Ulkoasun kuuluu olla asiakkaan brändin mukainen ja kokonaisuuden yhtenäinen. Väreillä, fonteilla, kuvilla, graafisilla elementeillä ja asettelulla viestitään brändin persoonallisuutta ja tunnelmaa sekä puhutellaan kohdeyleisöä.
UI-suunnittelussa otamme huomioon pienetkin yksityiskohdat, jotta kaikki palvelun toiminnot olisivat käyttäjälle niin itsestään selviä kuin mahdollista ja kokonaisuus olisi mahdollisimman selkeä.

Starttaamme projektit käyttäjäkokemukseen ja designiin perustuvilla workshopeilla. Suunnitteluprosessiin voi projektista riippuen kuulua esimerkiksi moodboardejaluonnoksia, väripaletteja, Design System -kirjastoja, rautalankamalleja ja yksittäisiä screenejä. Ennen kuin aloitamme koodaamisen tarkastelemme tuotetta lopullisen version ulkoasua ja toiminnallisuuksia jäljittelevällä prototyypillä. Ilman koodia rakennetun prototyypin avulla varmistetaan, että asiakas, UI-suunnittelija ja kehittäjät ovat kaikki samalla sivulla, ja tarvittaessa tuotetta voidaan testata jo ennen kuin koodaamisprosessia on tarvinnut edes aloittaa. Prototyypin avulla on mahdollista tehdä nopeitakin iterointeja ja miettiä erilaisia ratkaisuja.

UX-suunnittelu eli käyttökokemussuunnittelu

Hyvällä UX-suunnittelijalla ei ole pelkästään hyvää graafisen suunnittelun ymmärrystä, vaan hän on ongelmanratkaisija joka pyrkii ymmärtämään käyttäjien tarpeita. Meillä Tecillä UX-suunnittelun eli käyttökokemussuunnittelun (UX Design) tarkoitus on luoda mahdollisimman merkityksellinen ja onnistunut käyttökokemus. Kokemus muodostuu, kun käyttäjä on vuorovaikutuksessa palvelun käyttöliittymän kanssa. UI- ja UX-suunnittelua ei voikaan täysin erottaa toisistaan, sillä käyttöliittymän ulkoasu tulee aina vaikuttamaan käyttökokemukseen. Ulkoasun lisäksi käyttökokemukseen vaikuttavat esimerkiksi latausnopeudet, palvelun rakenne ja navigaatio. Käyttökokemus ei ole pelkästään UX-suunnittelijan vastuulla, vaan se on monen summan yhteistyö.

Suunnittelutyötä voidaan projektin tarpeista riippuen lähestyä esimerkiksi käyttäjätutkimukseen perustuvien käyttäjäpersoonien, skenaarioiden, empatiakartoituksen ja How Might We-kysymysten avulla. UX suunnittelija voi kysyä esimerkiksi, miten ostopolusta tehdään mahdollisimman selkeä? Miten CTA saadaan erottumaan? Miten käyttäjälle luodaan itsevarma olo kun hän käyttää palveluamme? Toimiva kokonaisuus luo brändistä positiivisen kuvan ja viestii luotettavuutta. Olemme huomanneet, että mitä suuremmasta projektikokonaisuudesta on kyse, sitä merkittävämpi rooli UX-suunnittelulla on. Käyttökokemuksen on tärkeää vastata käyttäjien odotuksiin ja toimia ennakoitavalla tavalla, sillä tavoitteena on luoda kokemuksesta mahdollisimman intuitiivinen.

Poistamme mahdolliset kipupisteet ja rakennamme mahdollisimman eheän, ymmärrettävän ja miellyttävän kokonaisuuden. Parhaimmassa tapauksessa kokemuksesta tulee elämyksellinen – se on muistettava ja positiivisesti yllättävä. Kun taustatyö on kunnolla tehty, säästämme aikaa, rahaa ja ylimääräistä stressiä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

personal-img

Nicolas Wuolle

Partner

nicolas@tecci.fi

+358 50 555 9955

personal-img

Otto Silventola

CEO

otto@tecci.fi

+358 40 507 6080

Ota yhteyttä

Hyväksyn rekisteriselosteen ja tietojeni tallentamisen

side-img