Verkkokaupat

Niin B2B kuin B2C ostokäyttäytyminen on muuttunut radikaalisti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Verkko-ostosten boomi käynnistyi 2000 luvun alkupuolella ja se on enemmissä määrin vienyt osuutta ostoksista perinteiseltä kivijalkakaupalta. Verkko-ostosten yhä yleistyessä, yrotysten on vakavissaan pohdittava verkkokauppaan siirtymistä tai jo olemassa olevan verkkokaupan parantamista suurempien konversiolukujen ja myyntien saavuttamiseksi.

Verkkokauppa on noussut yrityksille elintärkeäksi tekijäksi tämän päivän liiketoiminnassa ja sen kasvu on merkittävää Suomessa niin kuluttaja- kuin yrityspuolella. Vuonna 2019 yli 50 prosenttia suomalaisista teki verkkokauppa-ostoksia vähintään kerran kuukaudessa ja viikoittain ostoksia tekee noin seitsemän prosenttia suomalaisista.

Hyvän verkkokaupan tärkeitä ominaisuuksia ovat muun muassa selkeä asiakasta varten suunniteltu käyttöliittymä, brändin mukainen ja tyylikäs visuaalinen ilme, monipuoliset integraatiomahdollisuudet, mahdollisimman automatisoitu päivitettävyys sekä ketterät jatkokehitysmahdollisuudet.

Olipa aikeesi uuden verkkokaupan perustaminen tai vanhan uusiminen, tarjoamme yrityksenne tarpeisiin soveltuvat verkkokaupparatkaisut täysin räätälöitynä ja “avaimet käteen” -periaatteella aina määrittelystä toteutukseen.

B2C ja B2B -verkkokaupat

Kuluttajaverkkokauppa voi toimia esimerkiksi erillisenä liiketoiminnan muotona tai kivijalkaliikkeen lisänä verkossa. Onnistuneissa kuluttajaverkkokaupoissa on huomioita lukuisia eri asioita, joiden yhteisvaikutus johtaa hyvään lopputulokseen.

Kuluttajille suunnatuissa verkkokauppaprojekteissa tulisi huomioida muun muassa seuraavia asioita:

Tukkuverkkokaupat ja sähköiset tilausjärjestelmät (B2B-verkkokauppat) siirtyvät kiihtyvällä tahdilla verkkoon luoden samalla mahdollisuuksia niin myynnin kasvattamiseen kuin kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan tehostamiseen. Hyvin rakennetun järjestelmän avulla pystytään tarjoamaan asiakkaille tuotteita ja palveluita entistä tehokkaammin ja ketterämmin.

Nykypäivänä yritysasiakkaat haluavat ostaa verkosta silloin, kun se heille parhaiten sopii. Taustajärjestelmien integraatioiden avulla tilaamisprosessista saadaan saumaton ja samalla tehostetaan toimintoja automatisoimalla työtehtäviä, kun aikaa ei tuhlaannu manuaalisesti suoritettaviin toimenpiteisiin. Rakennamme B2B-verkkokauppat ja -tilauskanavaratkaisut aina asiakkaan tarpeita yrityksenne tarpeisiin sopivaksi.

Verkkokauppaprojekteissamme korostuu laadukas ja huolellinen suunnittelu ja määrittely. Onnistuneiden vekkokauppaprojektiemme kulmakivet ovat laadukas projektijohtaminen, läpinäkyvä kehitystyö sekä selkeä kommunikointi asiakasyrityksen kanssa.

Verkkokaupan design - käyttöliittymän & käyttäjäkokemuksen (UI & UX) suunnittelu

Ulkoasulliset ja käyttäjäkokemukseen vaikuttavat seikat ovat keskiössä missä tahansa nykypäivän digitaalisessa projekteissa. Ne näyttäytyvät käyttäjille koko palveluprosessin aikana ja määrittävät asiakkaan mieltymykset käytetystä palvelusta.

UI-suunnittelulla eli käyttöliittymäsuunnittelulla tarkoitetaan sitä, miltä palvelu tai verkkosivu visuaalisesti näyttää näytölläsi. Käyttäjäkokemuksen suunnittelulla, eli UX-suunnittelulla tarkoitetaan käyttäjän tuntemaa ja kokemaa konkreettista kokemusta sekä mielihyvää, sen vastatessa muun muassa siihen: kuinka helppoa palvelun käyttäminen on? Miltä sen käyttäminen tuntuu ja mitä tunteita se käyttäjässä herättää?

Kun verkkokaupan ilme on suunniteltu huolellisesti ja brändin kanssa yhtenäiseksi, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille luodaan looginen ja yhtenäinen kuva yrityksestä ja sen palveluista. Pyrimme aina tähtäämään mahdollisimman yksinkertaiseen ja helppokäyttöiseen käyttöliittymään pitäen loppuasiakkaan ja asiakkaan käyttötavat mielessä läpi linjan koko verkkokaupassa. Näin verkkokaupan käyttäjään ei tarvitse miettiä palvelun käyttämistä, vaan tekee sen intuitiivisesti.

Käyttöliittymäsuunnittelu lähtee liikkeelle graafisen ilmeen suunnittelusta, jossa pääpiirteitä ovat kevyt, tyylikäs ja brändiä vastaava ilme. Verkkokaupan käyttöliittymän ja käyttökokemuksen suunnittelun avulla luodaan verkkokauppakäyttäjille yksinkertainen ja selkeä ympäristö käyttää palvelua. Nykypäivänä verkkokaupoissa arvostetaan yksinkertaisuutta ja helppoa käyttöliittymää. Käyttöliittymäsuunnittelussa määritellään esimerkiksi käyttäjille tarpeelliset toiminnot ja elementit sekä käyttöliittymän rakenne. Tänä päivänä on erittäin tärkeätä ymmärtää miten palvelu suunnitellaan mobiiliin, sillä suurin osa kaupoista tapahtuu niiden kautta. Verkkokaupan selkeä navigaatio, suoraviivainen tilausprosessi sekä myyvät tuotekortit ovat tuottavan verkkokaupan kulmakiviä.

Tekninen toteutus

Kaikkien verkkokauppaprojektien pohjana on huolellisesti tehty määrittely ja tarkoin suunniteltu projektikokonaisuus. Aloitamme kaikki verkkokauppaprojektit tarkalla määrittelyllä, jossa selvitämme yhdessä asiakkaamme kanssa, mitä asiakas verkkokaupalta tavoittelee, mikä on paras tekninen toteutustapa ja alusta verkkokaupan perustamiseksi sekä selvitetään kattavasti asiakkaan tarpeet ja toiveet tulevalta verkkokaupalta. Verkkokauppaprojekteissa määrittelyllä on erityisen tärkeä rooli, sillä sen avulla projektitiimi sopii asiakkaan kanssa kehityksen reunaehdoista ja varmistetaan projektin suuntaviivat.

Ylläpito

Verkkokauppa on palvelu, jota tulisi kehittää jatkuvasti. Se on verkkopalveluna samanlainen, kuin mitkä tahansa muutkin verkossa toimiva palvelu ja vaatii kuukausittain erinäisiä toimenpiteitä toimiakseen täydellisesti ja vastatakseen asiakkaiden jatkuvasti kasvaviin tarpeisiin.

Tavanomaisista ja normaaleista palveluista oikean serverin valitseminen on verkkokauppaprojekteissa tärkeää. Verkkokaupan tulee olla nopea, jotta asiakkaat eivät menetä kärsivällisyyttään tehdessään ostoksia. Samaan aikaan verkkokaupan tulee pystyä vastaamaan mahdollisiin kävijäpiikkeihin esimerkiksi ruuhkaisten ostospäivien, kuten Black Fridayn aikana. Tällöin oikein valittu serveri, sen skaalautuvuus ja huolellisesti tehdyt kuormitustestaukset edesauttavat palvelun saumatonta toimintaa.

Verkkokaupat ovat laajoja kokonaisuuksia ja sisältävät paljon liikkuvia osia. Näiden ylläpitäminen ja päivittäminen on kuukausittaista työtä. Jotta näiden hoitaminen olisi mahdollisimman helppoa asiakkaillemme, tarjoamme asiakkaillemme aina verkkokaupan ylläpitosopimuksen, jolloin me verkkokaupan kehittäjänä huolehdimme kehityskohteen ylläpidosta, päivityksistä ja mahdollisista adhoc-tilanteista. Lähtökohtaisesti ylläpidämme kaikkien asiakkaidemme verkkokuappoja kiinteään kuukausittaiseen ylläpitohintaan.

Kysy lisää: Nicolas Wuolle, nicolas@tecci.fi, +358 505559955

Hyväksyn rekisteriselosteen ja tietojeni tallentamisen