YouTube-optimointi - YouTube SEO kuntoon - Tecci
youtube-optimointi

YouTube-optimointi

Lähtökohta

YouTuben rooli yritysten markkinoinnnin ja myynnin kanavana on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen viiden vuoden aikana. YouTube on maailman toiseksi suurin hakukone ja maailman toiseksi vierailluin verkkosivusto. YouTuben ollessa Googlen omistama palvelu, on sillä läheinen yhteys Googlen hakukoneisiin. Tästä johtuen YouTubessa tulisi suosia Googlen ja YouTuben algoritmejä tukevia käytäntöjä, kun videoita ladataan alustalle. YouTuben SEO-toimenpiteet ovat tärkeä osa siellä olevan videosisällön optimointia, sillä näiden avulla pystytään luomaan hyvä ja laadukas hakupohja sekä mahdollistetaan orgaaninen löydettävyys eri hauissa. YouTuben algoritmin tuntemisella on merkittävä rooli, jotta videot menestyvät YouTubessa

youtube-optimointi-faktoja

YouTube-optimointi koostuu useasta eri vaiheesta. Sen tarkoituksena on ”puhdistaa” kanava sekä muokata sitä niin, että kanavan sisältö vastaa SEO-ominaisuuksiltaan nykypäivän hyvän ja löydettävän YouTube-kanavan vaatimuksia. Samalla kanavan sisältö saadaan indeksoitumaan orgaanisesti paremmin niin hakukoneissa kuin YouTuben hauissa. Lopputuloksena saadaan optimoitu YouTube kanava, jossa videot menestyvät paremmin. Samalla katsojille tarjotaan miellyttävämpi käyttäjäkokemus, kun videot tarjoavat hakuihin liittyen relevantimpaa sisältöä. Yksi YouTube-optimoinnin tärkeimmistä elementeistä on tuottamamme personoitu ohjekirja, jonka avulla asiakas pystyy jatkossa huolehtimaan siitä, että kanavalle ladattava sisältö noudattaa optimointistandardeja. Ohjekirja pitää sisällään yksityiskohtaiset ohjeet ja parhaat käytännöt eri optimointivaiheiden toteuttamiseen niin yksittäisen videon kuin koko kanavan osalta.

youtube-kanavan-optimointi

Kokonaisuudessaan tarjoamamme Youtube optimointi pitää sisällään:

 

 • Kanavan videoiden auditoinnin
 • Kanava-analyysin ja analyysin kanavan yleiskunnosta
 • Hakusanatutkimukset hakusanoille
 • SEO-optimoitujen otsikoiden luomisen videoille
 • SEO-optimoitujen videokuvausten luomisen videoille
 • Tagien luomisen videoille
 • Call-To-Action toimintojen, kuten korttien ja päätösruutujen lisäämisen videoille sekä linkityksen ulkoisiin verkkosivuihin
 • Soittolistojen läpikäynnin sekä videoiden lisäämisen soittolistoihin
 • Design-elementtien suunnittelun ja tuotannon, pitäen sisällään neljä kanavan hero-banneria sekä pikkukuvia varten suunnitellut kuvapohjat
 • Personoitujen pikkukuvien tuotannon sekä niiden lisäämisen videoille
 • Erilaisia yleisiä SEO-toimenpiteitä kanavalle, kuten video trailereiden asettamisen, SEO-optimoidun kanavan kuvauksen, soittolistahierarkian, etusivun CTA-linkitykset sekä personoidun vesileiman
 • Personoidun ohjekirjan tulevaisuuden latauksille

 

Toteutus

Toteutimme YouTube-kanavan auditoinnin ja täyden optimoinnin suomalaiselle pörssiyhtiölle sekä maailman johtavalle toimijalle omalla allallaan. Optimointi piti sisällään satojen videoiden läpikäynnin, optimoinnin ja visuaalisten elementtien suunnittelun aina pikkukuvista kanavan yleisilmeen muokkaamiseen.

Projektiin kuului kaksi työpajaa, joissa suunnitteltiin ja kehitettiin yrityksen audiovisuaalisen viestinnän strategiaa ja määriteltiin tulevaisuuden suuntaviivoja YouTuben osalta. Työpajojen tarkoituksena oli myös kouluttaa yrityksen globaalia markkinointitiimiä YouTuben eri toiminnallisuuksista sekä kertoa sen tärkeimmistä menestykseen vaikuttavista tekijöistä.