Tylkkäri - Tecci
Tylkkäri hero image

Asiakasesittely

Tylkkäri eli Turun ylioppilaslehti on vuonna 1931 perustettu, journalistisesti riippumaton opiskelijalehti. Tylkkäri kirjoittaa opiskelijoita koskettavista aiheista kuten opiskelijaelämästä, kulttuurista, tieteestä ja ilmiöistä. Lehden tärkeimmän kohderyhmän muodostavat Turun yliopiston opiskelijat, mutta lehteä jaetaan Turun kaupungilla kaikille, ja sitä tilataan myös muille paikkakunnille ympäri maan. Lehden verkkoversiolla on yli 10 000 lukijaa kuussa.

Lähtökohta ja haasteet

Tylkkärin vanhat verkkosivut tuottivat monia haasteita niin lukijoiden kuin ylläpidonkin näkökulmasta. Artikkelien välillä ei ollut visuaalista hierarkiaa tai kontekstointia, eikä niiden esitysjärjestykseen pystynyt vaikuttamaan. Etusivun rakenne oli jäykkä ja joustamaton, minkä takia sisällön esitystapa tuntui puutteelliselta ja monotoniselta. Sivujen vanhanaikaisuudesta kertoi se, että niitä ei oltu optimoitu mobiililaitteita varten. Tylkkärin digitaalisen ulottuvuuden kehittäminen koettiin haasteelliseksi, sillä vaikka tuotettu sisältö olisi loistavaa, aiheuttivat vanhentuneet verkkosivut haasteita lukijoiden sitouttamiseen.

Selkeiden ongelmien korjaamisen lisäksi asiakkaan toiveena oli saada vapauksia varsinkin etusivun artikkeleiden järjestelemiseen ja artikkeleiden rytmittelyyn.

UI/UX-suunnittelu

Aloitimme verkkosivujen suunnittelun tutustumalla Tylkkärin vanhojen sivujen ilmeeseen. Halusimme säilyttää Tylkkärin brändin tunnistettavana, mutta samalla kehittää ulkoasusta nykyaikaisemman, houkuttelevamman ja ammattimaisemman. Rajasimme värimaailman mustaan, valkoiseen ja harmaaseen, joiden kanssa Tylkkärin brändiväri oranssi muodosti hienon kontrastin ja toi eloa ulkoasuun.

Pidimme käytössä Tylkkärille ennestään valikoidut fontit brändin tunnistettavuuden säilyttämiseksi. Paransimme kuitenkin luettavuutta vähentämällä pitkälle tyylitellyn Gopher-fontin käyttöä, joka varsinkin pidemmissä otsikoissa alkoi puuroutua. Ylipäätään halusimme pitää sivujen ilmeen minimalistisena, jotta tärkein eli itse sisältö pääsisi erottumaan.

Etusivua suunnitellessamme päätimme unohtaa kokonaan vanhanaikaiselta tuntuvan gallerian ja keskittyä erilaisten artikkeli-blockien suunnitteluun. Asiakkaan toiveiden mukaan suunnittelimme kolme erilaista esitystapaa artikkeleille, jotta etusivulle saataisiin vaihtelevuutta ja visuaaliasta hierarkiaa. Pienetkin yksityiskohdat kuten varjojen poistaminen artikkelilistauksista auttoivat tekemään ulkoasusta freesimmän ja nykyaikaisemman.

Teimme kolme figma-prototyyppiä mallintamaan mobiili, tablet ja desktop-näkymiä. Prototyypeistä oli suurta apua suunnitelman kommunikoinnissa niin asiakkaan kuin kehitystiimimmekin välillä.

Tekninen toteutus

Kehitystyö aloitettiin sivuston luurangolle oleellisista osista, eli headerista ja footerista. Nämä auttoivat antamaan visuaalista kontekstia sivuston muulle sisällölle. Tämän jälkeen toteutusta jatkettiin rakentamalla erilaisia blockeja sekä sivuston template-osuutta, jossa määriteltiin tilan jakamista sivun pääsisällön ja muun sisällön välillä. Projektin edetessä siirryttiin ulkoasun viilauksesta itse toiminnallisuuksiin. Oleellisinta projektin kannalta toteutuksen näkökulmasta oli antaa käyttäjälle vapauksia artikkelien visuaaliseen esitystapaan, mutta samalla pitää kokonaisuus helposti hallittavana ja helppokäyttöisenä.

Lopputulos

Uudistettu WordPress-sivusto julkaistiin marraskuussa 2022. Lopputuloksena ovat tyylikkäät, asiakkaan brändiin sopivat verkkosivut jotka palvelevat käyttäjiään ja tarkoitustaan paremmin.

Loppuasiakas: Tylkkäri

Design: Tecci Oy

Tekninen toteutus: Tecci Oy

Lue tästä lisää verkkosivujen toteuttamisesta.
Tylkkärin verkkosivujen mock up