Suomi-Talo - Tecci
Suomi-Talo

SUOMI-TALO

Yritysesittely

Suomi-Talo on yritysten ja kulttuuriyhteisöjen kumppani sekä tapahtumien keskus Pietarissa. Yritys on ainutlaatuinen tila- ja palvelukokonaisuus, jonka yhteistyökumppaniverkosto auttaa suomalaisia organisaatioita vientiponnisteluissa sekä luo edellytykset menestyvään toimintaan Venäjällä. Aivan Pietarin ydinkeskustassa sijaitseva Suomi-Talo vuokraa erilaisia toimisto-, kokous-, edustus- ja majoitustiloja sekä mahdollistaa Venäjän markkinat tuntevien huippuasiantuntijoiden hyödyntämisen.

suomi-talo-verkkosivu

Lähtökohta

Suomi-Talon ollessa merkittävä suomalainen yhteistyökumppaniverkosto ja monien suomalaisten yritysten tukipiste Venäjällä, pystyvät he tuomaan asiakkailleen lisäarvoa panostamalla saumattomaan ja laadukkaaseen asiakaskokemukseen. Samalla vaatimustaso muun muassa digitaalisia palveluita kohtaan nousee. Suomi-Talo aloitti palvelukonseptinsa uudistamisen yhteistyössä markkinointitoimistonsa Avalonin kanssa. Osana tätä projektikokonaisuutta uudistettiin myös Suomi-Talon vanhanaikaiset verkkosivut ja rakennettiin Suomi-Talon tarpeisiin räätälöity ajanvarausjärjestelmä Suomi-Talosta vuokrattaville toimisto- ja neuvottelutiloille. Vastasimme Avalonin teknisenä kumppanina näiden osa-alueiden suunnittelusta ja kehittämisestä.

Toteutus

Suunnittelimme yhteistyössä Avalonin kanssa Suomi-Talolle WordPress-verkkosivut, johon integroimme räätälöidyn varausjärjestelmän. Projekti jaettiin kahteen osaan, joista ensimmäisenä käynnistettiin varausjärjestelmän kehittäminen. Suomi-Talolla ei ollut aikaisemmin ollut varausjärjestelmää ja tämän kehitysprojektin tarkoituksena oli tuottaa Suomi-Talolle selkeä, yksinkertainen ja toimintatapoja tehostava kokonaisuus.

Varausjärjestelmä

Suomi-Talolle suunnitellun varausjärjestelmän tarkoitus oli mahdollistaa Suomi-Talon vuokralaisille ja asiakkaille yksinkertainen ja nopea kanava hoitaa toimistotilojen varauksia. Varausjärjestelmään rakennettiin täysin kustomoidusti Suomi-Talon tarpeisiin ja sen taustalle suunniteltiin hallintanäkymä, jonka kautta Suomi-Talo pääsee hallitsemaan kaikkia varausjärjestelmän toimintoja. Varausjärjestelmän hallintanäkymän on tarkoitus toimia Suomi-Talolle sisäisesti CRM-järjestelmänä, jonka kautta Suomi-Talo hallitsee kokonaisvaltaisesti tarjoamiaan palveluita ja tehostaa asiakashallintaansa.

Varausjärjestelmään pääset tutustumaan tästä!

Varausjarjestelmat

Lopputulos

Lopputuloksena saatiin rakennettua onnistunut ja eheä kokonaisuus. Avalonin rakentama tyylikäs ja nykyaikainen design sekä laadukas ja asiakaslähtöinen tekninen toteutus helpottavat Suomi-Taloa saavuttamaan tulevaisuuden lyhyen- ja pitkän aikavälin liiketoiminnallisia tavoitteita. Samalla tehostetaan nykyisiä prosesseja ja tarjotaan asiakkaille asiakaslähtöinen tapa hyödyntää kokonaisvaltaisesti Suomi-Talon palveluita.

Loppuasiakas: Governia Oy (Suomi-Talo)

Design: Avalon Oy

Tekninen toteutus: Tecci Oy

Tutustu muihin projekteihimme

Katso kaikki työt