Puumerkki - Tecci
Puumerkki

Puumerkki

 

Yritysesittely

Puumerkki on asiakaslähtöinen ja kilpailukykyinen puutavaran jakelu- ja myyntikanava sekä monipuolinen puun ja rakentamisen moniosaaja. Yhtiö tarjoaa tarkoituksenmukaisia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja sekä palveluja asiakkaiden tarpeisiin ja haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisimman joustavaa ja helppoa asiointia. Puumerkki palvelee rakennusliikkeitä, jälleenmyyjiä ja teollisuutta Suomessa sekä Baltian maissa.

Lähtökohta

Puumerkillä oli aikaisemmin ollut käytössään tilausportaali/digitaalinen myyntikanava, joka oli nyt tullut tiensä päähän. Vanha järjestelmä ei ollut enää riittävän ajantasainen eikä se pystynyt vastaamaan yrityksen, toimialan sekä maailman nopeasti muuttuviin tarpeisiin digitaalisia toimintoja kohtaan. Asiakkaalla olikin jo pidempään ollut tarve pyrkiä tehostamaan digitaalisia myyntiprosessejaan sekä samalla myötävaikuttaa ja tehostaa myös myyntiorganisaationsa myyntityötä.

Tämän pohjalta projektikokonaisuudelle saatiin luotua selkeä tavoite: tilausportaalin tulee olla helppokäyttöinen ja pääasiallinen 24/7- myyntikanava, josta on saatavilla reaaliaikaisesti yrityksen kaikkien tuotteiden eri varastojen varastosaldot ja -tiedot. Samalla järjestelmän tulee automaattisesti päivittää tiedot asiakkaalle ja myyntiorganisaatiolle, joka tulee saamaan tilausportaalista uuden myyntityökalun normaalin sähköpostin ja puhelinmyynnin rinnalle. 

Määrittely ja UI/UX-design

Projekti aloitettiin teknisellä määrittelyllä sekä UI/UX-designin suunnittelulla. Tämän avulla mallinsimme asiakkaalle konkreettisen prototyypin kehitettävästä Tilausportaalista. Prototyypin kehittäminen tämänkaltaisissa projekteissa on välttämätöntä, sillä sen avulla saadaan hahmoteltua ja mallinnettua kaikki asiakkaan toiveet, erikoistapaukset sekä toimiala- ja asiakaskohtaiset tarpeet koko järjestelmälle ja sen toiminnallisuuksille.

Puumerkin liiketoimintana on myydä puutavaraa ja puutuotteita, kuten esimerkiksi lautoja. Myytävien tuotteiden variaatiomahdollisuudet ovat äärimmäisen laajat, sillä esimerkiksi yksittäistä lautaa täytyy pystyä oletetusti ostamaan järjestelmän kautta eri materiaaleissa, -laaduissa, -pituuksissa, -paksuuksissa sekä -leveyksissä. Tähän kun lisätään lukuisat eri mittayksiköt, kuten esimerkiksi metrit, neliömetrit, kuutiot tai paketit, joissa tuotteita voi ostaa, saadaan erilaisia variaatiota miljoonia kappaleita.

Puumerkki tilausportaali

Tekninen toteutus

Määrittelyn ja design-prototyypin pohjalta suunnittelimme teknisen infrastruktuurin vastaamaan suuren datamäärän nopeaa käsittelyä. Tämän tavoitteen saavuttaaksemme rakensimme Puumerkille täysin räätälöidyn tilausportaalin hyödyntämällä React-frameworkia ja erillistä komponenttirakennetta. React js. on teknologia, jolla voidaan rakentaa tehokkaita käyttöliittymiä. React tarjoaa täyden kontrollin käyttöliittymässä tapahtuviin asioihin, sillä käyttöliittymä koostuu yhdestä sivusta, johon latautuu erillisiä komponentteja riippuen siitä, mitä käyttäjä sivulla tekee. Reactin vahvuuksiin lukeutuvat sen tehokas toimintakyky ja nopeat latausajat. Sivu voi latautua taustalla ja sivun eri osia voidaan ladata halutussa järjestyksessä, jolloin vain kyseisen sivun komponentit esitetään ja ladataan. Tämän ominaisuuden ansiosta saimme rakennettua tilausportaalista nopeasti toimivan kokonaisuuden huolimatta sen suuresta käsiteltävästä datamäärästä.

Tilausportaalikokonaisuus on pitkälti täysin automatisoitu ja asiakas voi käyttää sitä oman toiminnanohjausjärjestelmänsä (Microsoft Dynamics NAV) avulla. Täten tuotetietojen ja järjestelmän dynaamisten sisältöjen hallinta on keskitetty yhden järjestelmän pariin. Tämä vähentää manuaalisen työn määrää ja tehostaa tietojen päivitettävyyttä, kun kaikki hallinta tapahtuu asiakkaalle tutussa ympäristössä. 

Sisällönhallintajärjestelmänä hyödynnetään Strapi CMS:ää, joka tarjoaa ketterän ja helpon integroitavuuden tämänkaltaiselle tekniselle toteutukselle. Tilausportaaliin integroitu sisältö, kuten tuotteet, tuotetiedot, variantit, hinnat, varastot, varastosaldot ja muut oleelliset tiedot muotoillaan toiminnanohjausjärjestelmän ja Datafactoryn avulla erilliseen tietokantaan (Azure SQL). Suuren datamäärän vuoksi ja palvelun nopean toimivuuden varmistamiseksi, tietokantaan rakennetut relaatiot toimivat avainasemassa onnistuneen projektikokonaisuuden aikaansaamiseksi. 

Lopputulos

Lopputuloksena saatiin aikaan onnistunut tilausportaaliuudistus, jonka kautta asiakas sai käyttöönsä erinomaiset valmiudet parantaa digitaalisia toimenpiteitään. Samalla asiakkaamme sidosryhmät pystyvät tehokkaammin suunnittelemaan, suorittamaan ja seuraamaan omia tilauksiaan, kun tähän on tarjolla toimiva verkkopalvelu. 

Loppuasiakas: Puumerkki Oy

Design: Tecci Oy

Tekninen toteutus: Tecci Oy