Kahviklubi - Tecci
kahviklubi

Kahviklubi

Yritysesittely

Kahviklubi on vuoden 2021 alussa perustettu suomalainen yritys, joka tuo yhteen kuluttajat ja pienkahvilat helposti käytettävällä mobiilisovelluksella. Kahviklubin tavoitteena on auttaa pienkahviloita ja pienyrittäjiä saamaan näkyvyyttä ja lisää asiakkaita kahvin kuukausitilauksen avulla. Kahviklubi tarjoaa kuluttajille kuukausitilauksella tuoretta kahvia ja eksklusiivisia klubitarjouksia jo yli 40 kahvilassa ympäri Helsinkiä ja Turkua. Kahviklubi on tehokas markkinointikanava yksityisille ja itsenäisille kahviloille, mahdollisuus kasvattaa asiakaskuntaa ja lisämyyntiä, sekä tilaisuus tarjota klubietuja tilaajille. Sovellus on ladattavissa App Storesta sekä Google Play -kaupasta.

Lähtökohta

Kahviklubi halusi kehittää sovelluksen, joka loisi verkoston Suomen parhaista kahviloista ja mahdollistaisi kahvin kuukausitilauksen kuluttajille.

Toteutus

Projekti aloitettiin alkuvuonna 2021. Vastasimme kokonaisvaltaisesti projektin määrittelystä, suunnittelusta, teknisestä toteutuksesta, teknisen infrastruktuurin rakentamisesta sekä applikaation julkaisusta.

Starttasimme projektin palvelumuotoilulla sekä kartoittamalla asiakkaan toiveita ja tahtotilaa kehitettävää applikaatiota kohtaan. Samalla saimme muodostettua yhtenäisen ja selkeän näkemyksen Kahviklubin kohderyhmistä, asiakassegmenteistä, arvolupauksista sekä käyttäjäryhmien odottamista toiminnallisuuksista sovellusta kohtaan. Tämän pohjalta lähdimme suunnittelemaan asiakkaan kanssa sovelluksen ulkoasua ja käyttäjäkokemusta (UI-UX-suunnittelu), joiden pohjalta valmistimme asiakkaalle prototyypin. Interaktiivinen, selaimella toimiva prototyyppi on tarpeellinen työkalu eri projektissa, sillä sen avulla asiakas saa ensimmäisen konkreettisen näkemyksen kehitettävästä kohteesta. Samalla prototyyppi mahdollistaa myös kokemuspohjaisten muutosten suorittamisen sovelluksen designiin.

Kahviklubilla ei ollut logon lisäksi varsinaista visuaalista ilmettä, joka tarjosi mahdollisuuden laajaan visuaaliseen suunnitteluun. Typografiassa keskityimme luettavuuteen ja kontrastin säilyttämiseen, käytimme applikaatiossa vain yhtä fonttia ja siitä muutamaa eri leikkausta. Applikaation visuaalisella ilmeellä tavoitellaan assosiaatiota kahviin sekä kahvin eri sävyihin samalla pitäen värimaailman kuitenkin yksinkertaisena ja rauhallisena.

Korjauskierroksissa asiakkaalta kerätyn palautteen avulla viimeistelimme prototyypin ja kehitystiimimme aloitti varsinaisen sovelluksen kehittämisen. Kehitimme alkuun prototyypin mukaisen PWA-sovelluksen, jonka saimme julkaistua nopealla aikataululla. PWA on websovellus, joka tarjoaa natiivisovellusta muistuttavan käyttäjäkokemuksen. PWA:ta pidetään erityisen sitouttavana, siihen saadaan liitettyä natiivisovelluksen mukaisia ominaisuuksia ja se indeksoituu Google-hauissa, tuoden myös SEO-näkyvyyttä. PWA-sovelluksen saa helposti käyttöön kaikille laitteille ja sen voi tallentaa natiiviapplikaation tavoin puhelimen kotivalikkoon.

Lue lisää PWA-sovelluksista blogistamme: “Miksi kehittää PWA-sovellus”.

Kahviklubin sovellus on suunniteltu ja kehitetty “Mobile First” -ajattelutapaa noudattaen, jonka lisäksi kehityksessä on pyritty kiinnittämään huomiota asiakkaan käyttökokemukseen, jolloin huomioimme erityisesti dynaamisen karttanäkymän ja latausaikojen pienentämiseen.

Kahviklubin sovelluksen kehittämisessä tärkein vaihe oli oppia ymmärtämään loppukäyttäjän käyttäjäpolku, jotta sovelluksen rakenne ja toiminnallisuudet saatiin paketoitua selkeäksi ja yksinkertaiseksi kokonaisuudeksi. Samaan aikaan sovelluksen skaalautuvuus sekä ylläpito tuli rakentaa mahdollisimman dynaamiseksi, joka oli myös asiakkaan toive.

Kun PWA-sovellus oli julkaistu, aloimme paketoimaan sovelluksesta hybridisovellusta sovelluskauppaan. Sovellukseen tuotiin natiivisovelluksen ominaisuuksia, jonka jälkeen se julkaistiin App Storessa sekä Google Play –kaupassa.

Kun projekti oli saatu maaliin ja sovellus onnistuneesti sovelluskauppaan, uudistimme vielä Kahviklubin verkkosivun. Suunnittelimme verkkosivuille tyylikkään sekä sovelluksen kanssa yhtenevän ilmeen, joka konvertoi sovelluslatauksiin. Verkkosivu on rakennettu niin sanottua blokkirakennetta hyödyntäen, eli erillisistä räätälöidyistä komponenteista. Tämä mahdollistaa verkkosivujen ketterän jatkokehityksen sekä helpon muokattavuuden.

Kahviklubin sovellus ja verkkosivu on rakennettu täysin räätälöidysti Kahviklubin tarpeisiin. Molemmat ratkaisut on tehty skaalautuviksi sekä helposti muokattaviksi.

kahviklubi-verkkosivu

Lopputulos

PWA-sovellus, natiivisovellus ja uudistetut verkkosivut julkaistiin kesäkuussa 2021. Vastaamme sovelluksen ja verkkosivujen ylläpidosta sekä jatkuvasta jatkokehityksestä.

Lataa sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta

Verkkosivu on julkaistu osoitteessa: https://kahviklubi.com/

Loppuasiakas: Kahviklubi Oy

Design: Tecci Oy

Tekninen toteutus: Tecci Oy