Tecci - Verkkokauppakehitys - Elfving Center
verkkokauppa-helsinki

Elfving Center

 

Yritysesittely

Vuonna 1910 perustettu kone- ja työvaateliike Elfving Center on pienkoneisiin, ajoneuvoihin ja työvaatteisiin erikoistunut liike Vantaalla, jolla on tukku- ja kuluttakauppa. Elfving Center tarjoaa tuotteensa aina valmiiksi kasattuina, koekäytettyinä ja kattavalla käyttöopastuksella. Yritys toimii valtuutettuna jälleenmyyjänä ja huoltaa kaikkia myymiänsä koneita ja ajoneuvoja, sekä tarjoaa kattavan varaosavalikoiman kaikille tuotteilleen.

 

Lähtökohta

Ennen projektin aloittamista Elfving Centerillä ei ollut aikaisemmin käytössä kuluttajapuolen verkkokauppaa ja kuluttajamyynti tapahtuikin vain yrityksen kivijalkaliikkeiden kautta. Yrityksen vanha verkkosivu oli vanhanaikainen, eikä se vastannut teknisiltä tai käytettävyyden ominaisuuksiltaan nykypäivän verkkosivujen tai verkkokaupan standardeja. Vanha verkkosivu toimikin yritykselle ennemmin tuotekatalogina, jossa ajankohtaisen tuotevalikoiman ylläpitäminen oli hankalaa ja työlästä, sillä integraatiota toiminnanohjausjärjestelmään ei ollut.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen muuttuessa ja verkko-ostosten yhä yleistyessä verkkokaupan puuttuminen oli merkittävä puute Elfvingille. Jotta Elfving Center pystyisi paremmin palvelemaan asiakkaitaan ja vastaamaan kuluttajien haluun ostaa tuotteita verkosta oli verkkokaupan rakentaminen välttämätön toimenpide.

Verkkokauppa ei ollut Elfvingille kuitenkaan uusi asia ja sitä oltiin kokeiltu muutamaan otteeseen jo aikaisemmin. Aikaisemmat kokeilut eivät kuitenkaan pystyneet vastaamaan yrityksen tarpeisiin ja jatkuvasti elävään tuotevalikoimaan riittävällä tasolla. Elfving Centerin tuotevalikoimaan kuuluu kymmeniätuhansia eri tuotteita ja nimikkeitä, jonka johdosta niiden kokonaisvaltaisen hallinnan täytyy olla yksinkertaista, ketterää ja tehokasta.

elfving-center

Toteutus

Projekti käynnistettiin marraskuussa 2018. Läpiveimme projektin kokonaisvaltaisesti sen määrittelyjaksosta julkaisuun. Määrittelyn avulla selvitettiin loppuasiakkaan tarpeet ja toiveet uuden verkkokaupan osalta. Hyvällä suunnittelulla on suuri merkitys kaikissa projekteissa ja niin oli myös Elfving Centerin uuden verkkokaupankin kohdalla. 

Kun asiakkaan toiveet oli kartoitettu kattavan määrittelyjakson avulla siirryimme verkkokaupan designin, käyttöliittymän ja käyttäjäkokemuksen suunnitteluun ja tuotantoon. Tässä vaiheessa mallinsimme verkkokauppaa Adobe XD-prototyypin avulla. Kyseinen vaihe on tärkeässä roolissa tehokkaiden kehitysprojektien osalta, sillä näin saadaan kokonaisvaltainen kuva lopullisesta tuotteesta ennen teknisen toteutuksen aloittamista. Myös asiakas saa käyttöönsä prototyypin ja pääsee konkreettisesti käsiksi tulevaan kehityskohteeseen. Tämä helpottaa projektin kokonaisvaltaista läpivientiä, sillä projektiryhmä saa täyden ymmärryksen kehityskohteesta jo ennen koodaamisen aloittamista.

Designin valmistuttua siirryimme teknisen tuotannon pariin. Aloitimme tämän luomalla eri sivupohjia, tuotekortteja ja kassanäkymiä sovitun designin mukaisesti. Visuaalisten ja näkyvien osien edetessä kehitystiimimme kehitti erilaisia rajapintoja ja integroi verkkokauppaa Elfving Centerin ERP-järjestelmään (Microsoft Dynamics NAV). Verkkokauppa on rakennettu täysin kustomoituna ratkaisuna Elfving Centerin tarpeisiin, jossa muun muassa tuotteet, tuotetiedot, tuotekategoriat, varastosaldot ja tilausprosessit on integroitu toimimaan toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Verkkokauppaan on rakennettu kustomoitu hakukone, joka helpottaa asiakkaita etsimään tuotteita. Tuotekorteille on linkitetty “muita vastaavia” tai “tuotteeseen linkittyviä” tuotteita sekä tuotu erilaisia rahoitus- ja maksutapoja.  

verkkokauppakehitys

Lopputulos

Verkkokauppa avattiin heinäkuussa 2019. Vastasimme verkkokaupan kuukausittaisesta ylläpidosta ja jatkokehityksestä aina toukokuuhun 2022 asti. Verkkokauppojen jatkuva kehittäminen on tärkeää, sillä tilanteet muuttuvat asiakkaiden mieltymyksissä, tuotteissa ja yleisessä kuluttajakäyttäytymisessä. Olemme kehittäneet ja uudistaneet verkkokauppaa jatkuvasti keräämämme käyttäjädatan avulla. Lyhyessä ajassa tämä on vaikuttanut merkittävästi verkkokaupan konversiolukujen jatkuvaan kasvuun sekä asiakaspolkujen yksinkertaistamiseen. Jatkuvan kehityksen ja analytiikan avulla voidaan tehdä liiketoiminnan ja myynnin kannalta tärkeitä havaintoja ja helpottaa asiakkaiden ostoprosessia verkossa.


Olemme saaneet projektista paljon kiitosta muun muassa erinomaisesti johdetusta projektikokonaisuudesta,  loistavasta asenteesta työntekoa ja ongelmatilanteita kohtaan sekä proaktiivisesta työskentelytavastamme eri kokonaisuuksia kohtaan.


Loppuasiakas: Elfving Center Oy
Design: Tecci Oy
Tekninen toteutus: Tecci Oy