Tecci - Verkkosivu, CRM integraatiolla - Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield verkkosivun etusivun hero

Cushman & Wakefield

 

Yritysesittely

Cushman & Wakefield on yksi maailman johtavista kiinteistökonsultoinnin yrityksistä noin kahdeksan miljardin dollarin liikevaihdolla. Cushman & Wakefield tarjoaa asiantuntijapalveluita kotimaisille ja kansainvälisille kiinteistön omistajille, sijoittajille sekä vuokralaisille. Yrityksen palveluita ovat toimitilavälitys, kiinteistöarviointi, kiinteistöjen myynti- ja ostoneuvonanto, retail-palvelu, kiinteistöjohtaminen, vuokralaisedustus sekä toimitilakonsultointi. Cushman & Wakefield toimii yli 70 maassa ja yli 300 toimipisteessä, jossa heidän yli 53 000 työntekijäänsä toimivat kiinteistönomistajien, -sijoittajien ja -kehittäjien neuvonantajina.

Lähtökohta

Projektin lähtötilanne noudatti perinteisen verkkosivu-uudistuksen kaavaa, jossa asiakkaamme verkkosivu oli parhaat päivänsä jo nähnyt sekä ei enää toiminnallisuuksiltaan tai päivitettävyydeltään vastannut sen käyttötarkoituksia. Cushman & Wakefieldin vanhoilta verkkosivuilta löytyi yksinkertainen toimitilahaku ja ne oli integroitu yrityksen vanhaan CRM-järjestelmään, joka samanaikaisesti toimi heille myös toiminnanohjausjärjestelmänä. Asiakkaamme vanha verkkosivusto ei vastannut myöskään käyttäjäkokemuksellisesti sitä, mitä käyttäjät odottavat nykypäivän verkkosivuilta. Vanhoilta verkkosivuilta puuttui muun muassa mobiiliresponsiivisuus sekä paljon teknisiä- ja digitaalisia toiminnallisuuksia, jotka helpottavat käyttäjiä navigoimaan ja käyttämään verkkosivua. Juuri ennen projektin alkua Cushman & Wakefield uusi CRM-järjestelmänsä, jonka johdosta yritykselle avautui loistava mahdollisuus uudistaa myös vanhanaikaiset verkkosivunsa.

Asiakkaan toiveena oli, että uudet verkkosivut noudattaisivat yrityksen brändiohjeita ja antaisivat yrityksen palveluista ammattimaisen kuvan ja selkeän kokonaisuuden. Projektin tärkeimmäksi osaksi määriteltiin automaattisesti toimiva integraatio yrityksen uuteen CRM-järjestelmään, jonka kautta verkkosivujen sisältö päivittyy dynaamisesti ja ajantasaisesti koko ajan. Tämä vaati integraation rakentamisen verkkosivujen toimitilahaun kanssa. Lisäksi yrityksen SEO-näkyvyys sekä sen säilyttäminen nostettiin tärkeimmiksi elementeiksi projektin määritysvaiheessa.

Cushman & Wakefield kuvakaappauksia verkkosivusta

Toteutus

Projekti käynnistettiin kesäkuussa 2020. Kyseessä oli meille tyypillinen projektikokonaisuus, jossa vastasimme projektin kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Tämä sisälsi meidän osaltamme määrittelyn, suunnittelutyön ja prototyyppien rakentamisen, sekä konkreettisen verkkosivu-uudistuksen toteutuksen ja julkaisun.

Kyseinen projektikokonaisuus pilkottiin pienempiin osiin, joka alkoi asiakkaamme tarpeiden ja toiveiden selvityksellä. Tämän jälkeen suoritimme teknisen määrittelyn, jonka pohjalta saimme teknisen kuvauksen siitä, mihin asiakkaamme uusi CRM-järjestelmä taipuu ja kuinka hyvin heidän toiveensa pystytään toteuttamaan. Tämän pohjalta suunnittelimme verkkosivujen ulkoasun sekä käyttäjäkokemuksen, jotka mallinnettiin prototyyppiin. Prototyypin avulla asiakas sai konkreettisen ja kokonaisvaltaisen kuvan projektin lopputuloksesta. Prototyyppi ja mallinnus auttaa asiakasta hahmottamaan kokonaiskuvaa ja helpottaa muun muassa palautekierroksien ja muokkaustoiveiden konkretisoimisessa. Kun suunnittelutyö oli saatu päätökseen, oli meidän helppo lähteä kehittämään fyysistä verkkosivustoa.

Hyvällä tausta- ja pohjatyöllä sekä suunnittelulla on suuri merkitys kaikissa ohjelmisto- ja webkehitysprojekteissa, mutta eritoten se korostui Cushman & Wakefieldin kohdalla, sillä toivottu verkkosivukokonaisuus oli laaja ja sisälsi useita integraatioita eri järjestelmien välillä.

Verkkosivun design, toiminnallisuudet ja päivitettävyys on rakennettu ketteräksi asiakkaan toiveidemme mukaisesti, jotta sen myöhempi päivitettävyys on helppoa. Verkkosivusto pitää sisällään paljon automaatioketjuja eri järjestelmien välillä. Lisäksi se on modulaarinen ja se on rakennettu erillisistä räätälöidyistä komponenteista, jotka helpottavat muun muassa uusien sivupohjien rakentamista tulevaisuudessa. Visuaalisten ja näkyvien osien edetessä kehitystiimimme kehitti erillisen toimitilahakukoneen sekä integroi sen asiakkaan CRM-järjestelmään (Lime CRM).

Verkkosivu on rakennettu täysin räätälöitynä ratkaisuna Cushman & Wakefieldin tarpeisiin. Tilojen tiedot kuten kuvat, liitteet, osoitteet, pinta-alat, vuokraluokat ja esittelytekstit integroituvat automaattisesti CRM-järjestelmästä. Verkkosivu generoi myös automaattisesti “Cushman & Wakefield suosittelee” osion, jossa käyttäjälle ehdotetaan toimi- tai liiketiloja, joista hän on todennäköisesti eniten kiinnostunut.

Cushman & Wakefield verkkosivu ERP CRM integraatiolla

Lopputulos

Uudistettu verkkosivu julkaistiin marraskuussa 2020. Tämän jälkeen olemme vastanneet verkkosivuston kuukausittaisesta ylläpidosta sekä sen jatkokehityksestä. Lisäksi olemme toteuttaneet projektin yhteydessä myös muita toimeksiantoja asiakkaillemme “avaimet käteen” -periaatteella, kuten henkilöstön valokuvauksen sekä digitaalisen markkinoinnin määrittelyä.

www.cushmanwakefield.fi 

Loppuasiakas: REnium Advisors Oy
Design: Tecci Oy
Tekninen toteutus: Tecci Oy