Headless-teknologia ja sen hyödyntäminen - Tecci

Headless-teknologia ja sen hyödyntäminen

Tänään aiheena on viime vuosina pinnalle noussut headless-teknologia. Selvitämme, mitä se on, mitä sen vahvuudet ja heikkoudet ovat, sekä missä tilanteissa sitä kannattaa käyttää. 

Mitä headless-teknologia on? 

Kaikilla verkkosivuilla on kaksi puolta. Frontend on esityskerros, eli se visuaalisesti näkyvä osa, jolle rakennetaan käyttäjäkokemus. Täältä löytyvät verkkokaupan kuvat, tekstit, napit, menut ja muut UI-elementit. Backend on taas taustalla pyörivä kone, verkkosivun palvelinpuoli, jossa sijaitsee business- ja sovelluslogiikka. Perinteinen tapa rakentaa eri projetikokonaisuuksia on ollut liittää projektin frontend ja backend yhteen järjestelmään. 

Yksinkertaisesti kerrottuna headlessilla tarkoitetaan järjestelmäarkkitehtuuria, jonka avulla erotetaan backend ja frontend toisistaan. Frontend rakennetaan kokonaan omaksi sovellukseksi ja se pidetään erillään koko muusta järjestelmästä. Näiden välinen tieto rakennetaan liikkumaan rajapinta-sovellusten avulla.  

Mitkä ovat headlessin hyödyt? 

Yksi hedlessin suurimpia hyötyjä on, että kehittäjät pystyvät jo kehitysvaiheessa sekä jatkokehityksessä tekemään muokkauksia järjestelmään ilman, että se vaikuttaa kokonaisuuteen. Tämä nopeuttaa uusien toiminnallisuuksien toteuttamista ja vähentää riskejä verrattuna perinteisiin CMS-ratkaisuihin (CMS, content management system eli sisällönhallintajärjestelmä).  

Headless tarjoaa myös joustavuutta, sillä backendiin voidaan valita siihen sopiva teknologia, ilman että se olisii sidoksissa frontendiin. Headlessin modulaarisuus mahdollistaa myös sen, että mikäli backend-järjestelmä halutaan jonakin päivänä vaihtaa tai uusia, voidaan sen kanssa käyttää jo kehitettyä frontendia ilman, että aikaisempi kehitystyö menee hukkaan. 

Muita hyötyjä: 

  • Palvelulla on luultavasti pidempi elinkaari, koska tekninen toteutus on hajautettu. 
  • Tietoturva paranee, kun backend on frontendistä erillään 
  • Sisältö säilytetään yhdessä paikassa ja sitä on helpompi kontrolloida 
  • Taustajärjestelmä ei aseta rajoitteita toiminnoille ja ominaisuuksille 
  • Kehitystiimin työ on helpompaa ja usein myös nopeampaa 
  • Saavutetaan nopeat latausajat ja parempi näkyvyys esim. Googlessa 
  • Loistavat mahdollisuudet räätälöintiin 
  • Mobiilioptimointi saadaan vietyä pidemmälle, jolloin saadaan luotua sovelluksia muistuttava käyttökokemus 

Entä headlessin heikkoudet? 

Headless voi esimerkiksi tuottaa haasteita hakukonenäkyvyyden kanssa, jos indeksointia ja SEO-optimointia ei ole tehty huolella. 

Missä tilanteissa headless-teknologiaa käytetään? 

Headless-teknologiaa käytetään paljon verkkokauppojen kehityksessä. Se on erinomainen valina varsinkin silloin, kun yrityksen business-logiikka ja tavoitteet projektia kohtan ovat tavanomaisesta monimutkaisempia. Headless-teknologia soveltuu yleensä hyvin tilanteisiin, joissa halutaan käyttää resursseja sisällön hiomiseen, halutaan sovellusmaisia tai monimutkaisia toimintoja, tai sisältöä jaetaan monikanavaisesti esim. verkkosivuilla ja sovelluksessa. 

Headless-teknologia ei automaattisesti sovellu kaikkiin kehitysprojekteihin. Jos aihe on ajankohtainen, ota meihin yhteyttä niin mietitään yhdessä, mikä teknologia sopii parhaiten juuri teidän projektiinne! 

personal-img

Nicolas Wuolle

Account Director

nicolas@tecci.fi

+358 50 555 9955

personal-img

Otto Silventola

CEO

otto@tecci.fi

+358 40 507 6080

Jätä viesti

Hyväksyn rekisteriselosteen ja tietojeni tallentamisen