Mitä metaversumi tarkoittaa? - Tecci

Mitä metaversumi tarkoittaa?

Metaversumin määritelmä 

Metaversumi tulee sanoista meta (mm. rajat ylittävä) ja universumi. Termiä on käytetty ensimmäisen kerran Neal Stephensonin Snow Crash nimisessä romaanissa vuonna 1992, joskin samanlaisia konsepteja on ollut scifi kirjallisuudessa jo aiemminkin. Kirjan hahmot pakenevat dystopista maailmaa kolmiulotteiseen Metaverse-keinotodellisuuteen, jossa käyttäjiä edustavat avatarit. 

Vuonna 2021 metaversumille ei ole yhtä oikeaa määritelmää, mutta voidaan yksinkertaistetusti sanoa, että sillä yleensä tarkoitetaan netin seuraavaa askelta: jaettua tilaa, joka tuo fyysisen ja virtuaalisen todellisuuden rajoja lähemmäs toisiaan. Kun nyt pääsemme nettiin lähinnä näyttöjen avulla, teknologian kehittyessä voimme kokea ns. parannellun todellisuuden vahvemmin arjessamme tai uppoutua yhä syvemmin kokonaan virtuaaliseen maailmaan. Avataan seuraavaksi muutama metaversumiin liittyvä termi: 

Lisätty todellisuus 

Lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) tarkoittaa kokemusta, jossa käyttäjän todelliseen ympäristöön on lisätty keinotekoista sisältöä, yleensä visuaalisesti. Esimerkiksi vuonna 2016 julkaistussa Pokémon GO-pelissä käyttäjät pyydystävät pokemoneja oikeassa maailmassa älypuhelimen avulla. Snapchatissa käyttäjä taas voi muuttaa ulkonäköään filttereiden avulla reaaliajassa. 

Virtuaalitodellisuus 

Virtuaalitodellisuus (Virtual Reality, VR) tarkoittaa kokonaan omasta maailmastamme erillistä, keinotekoista maailmaa. Se voidaan kokea esimerkiksi VR-lasien ja kuulokkeiden avulla. Kokemuksen tuntuessa aidolta käyttäjä ei välttämättä tiedosta missä hän on fyysisesti uppoutuessaan kokonaan virtuaaliseen maailmaan. 

Tekoäly 

Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) tarkoittaa tietokoneen tai ohjelman kykyä toimia älykkäästi. Sen tarkoitus on toimia ihmisen kaltaisesti. Esimerkiksi virtuaaliavustaja Amazon Alexa käyttää tekoälyä. 

Pokémon GO käyttää lisättyä todellisuutta. 

Pelimaailma on metaversumin edelläkävijä 

Nettipelit luovat sosiaalisia ympäristöjä, joissa vietetään pelaamisen ohella aikaa perheen ja ystävien kanssa. Pelit ovat nousseet kilpailemaan sosiaalisen median kanssa, ja niitä pelaavat nuorten lisäksi myös aikuiset.  

Fortnite on hyvä esimerkki pelistä, joka sisältää metaversumin elementtejä sen sosiaalisen aspektin ansiosta. Fortnite esimerkiksi järjestää virtuaalikonsertteja, jotka keräävät miljoonittain katsojia, ja Epic Gamesin toimitusjohtaja onkin sanonut, että Fortnite pyrkii olemaan enemmän kuin peli.  

Robloxia pidetään myös hyvänä esimerkkinä metaversumista, sillä sen pelaajat pystyvät luomaan omia virtuaalimaailmoja sekä liikkumaan eri maailmojen välillä samalla avatarilla. Robloxilla arvioidaan olevan jo yli 200 miljoonaa kuukausittain aktiivista käyttäjää. Nike on kehittänyt hiljattain Robloxin kanssa Nikelandin, joka sisältää minipelejä ja tietenkin Niken tuotteita, joita voi ostaa omalle avatarille. 

Tulevaisuudessa tullaan käymään yhä enemmän kauppaa virtuaalisista tuotteista. Se, että yhdistyvätkö virtuaaliset maailmat yhdeksi metaversumiksi jossa voisimme käyttää samaa avataria ja valuuttaa on vielä nähtävissä, sillä ainakin tällä hetkellä isot kehittäjät haluavat pitää maailmat erillisinä. 

Nikelandissa voi stailata avatarinsa Niken tuotteilla. 

Facebookista Metaksi 

Metaversumi nousi uutisiin Facebookin vaihdettua nimensä Metaksi viime lokakuussa. Nimenvaihto on osa yrityksen uudelleen brändäystä ns. metaversumi-yritykseksi. Ihmiset eivät kuitenkaan ole unohtaneet yrityksen kyseenalaista historiaa käyttäjiensä datan kanssa. Yritystä on myös kritisoitu metaversumi hypetyksestä, jolla tehdään hajurakoa huonon maineen saaneesta sosiaalisen median alustasta ja voidaan mahdollisesti kiertää lainsäädäntöä. 

Metan uusi tuote, Horizon Worlds (entiseltä nimeltään Facebook Horizon) on vielä betavaiheesssa oleva peli, jossa pelaajat voivat luoda omia maailmoja ja viettää aikaa virtuaalitodellisuudessa. Mark Zuckerbergin mukaan Horizon Worlds on vain osa laajempaa metaversumia.  

Horizon Worlds.

Monet muutkin yritykset ympäri maailman ovat lähteneet mukaan kilpajuoksuun.  Microsoftilla on etulyöntiasema yritysmaailmassa, ja se onkin kehittämässä palveluja joilla tuodaan yhdistetty todellisuus etätyöhön. 

“The metaverse is here, and it’s not only transforming how we see the world but how we participate in it – from the factory floor to the meeting room.” 

- Satya Nadella, Microsoftin toimitusjohtaja 

Vaikka Facebook ei ole yksin rakentamassa metaversumia, sen teoilla on suuret vaikutukset sen kehitykseen. Huolenaiheena on se, jääkö metaversumi muutaman yrityksen kontrolloimaksi maailmaksi. 

Web 3.0:n ennustetaan olevan verkkopalvelujen käytön seuraava evoluutio, jossa yrityksen sijaan käyttäjä itse on sisältönsä omistaja, ja data säilyisi yritysten omistamien tietokantojen sijasta lohkoketjussa. Web 3.0:ssa ei olisi samankaltaista sensuuria kuin nykyään, eikä yhtä suurta auktoriteettiä.  

Paremmat laitteet 

Metaversumi muovautuu teknologian kehittyessä. Tekeillä on monia laitteita, joiden avulla luodaan entistä parempia ja immersiivisempiä käyttökokemuksia. Kehitteillä on esimerkiksi erilaisia älylaseja, joiden käyttömukavuutta pyritään lisäämään sovittamalla linssien resoluutio silmän resoluutiota vastaavaksi. Kehitteillä on myös muun muassa erilaisia piilolinssejä ja jopa ajatuksen avulla toimivia käyttöliittymiä. Tällä hetkellä yksi merkittävimmistä tuotteista on Microsoftin Hololens, jota käytetään esimerkiksi perehdytyksessä, koulutuksessa ja terveydenhuollossa. 

Metaversumi tarvitsee toimiakseen myös todella nopean internetyhteyden, korkean tiedonsiirtonopeuden ja alhaisen latenssin. 6G:n visioidaan pystyvän jopa terabitin nopeuteen sekunnissa. Esimerkiksi Oulun yliopiston koordinoima 6G Flagship tekee jo tutkimusta 6G-teknologiasta. 6G:n arviodaan tulevan käyttöön 2030-luvulla. 

VR lasit. Kuva: Justin Doherty 
Microsoftin HoloLens. 

Miten ohjelmistokehitys tulee muuttumaan? 

Vielä on vaikeaa ennustaa, mitä metaversumi tulee tarkoittamaan ohjelmistokehitykselle tai millä alustoilla se tulee toimimaan. Tällä hetkellä arvellaan, että ohjelmistokehittäjien työ tulee rakentumaan yritysten omistamien alustojen sijasta hajautettujen alustojen ympärille. Tulevaisuuden lahjakkaat tekijät voisivat työskennellä esimerkiksi yhteisöjen rakentamien projektien parissa suuryritysten sijasta. Kehittäjillä on joka tapauksessa iso rooli tämän tulevaisuuden rakentamisessa.  

personal-img

Nicolas Wuolle

Account Director

nicolas@tecci.fi

+358 50 555 9955

personal-img

Otto Silventola

CEO

otto@tecci.fi

+358 40 507 6080

Jätä viesti

Hyväksyn rekisteriselosteen ja tietojeni tallentamisen