Prototyypin hyödyntäminen kehitysprojektissa - Tecci

Prototyypin hyödyntäminen kehitysprojektissa

Kun puhumme prototyypistä, tarkoitamme näytekappaletta lopullisesta tuotteesta. Vaikka prototyypillä voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi paperille piirrettyä luonnosta tai rautalankamallia, tässä blogitekstissä keskitymme pitkälle vietyihin, realistisiin protoihin.

Digitaalinen, interaktiivinen prototyyppi esimerkiksi sovellusta suunniteltaessa näyttää ja tuntuu oikealta sovellukselta. Sen avulla voi ketterästi kartoittaa eri mahdollisuuksia, kun itse koodaamiseen ei tarvitse käyttää aikaa. Prototyyppiä tehtäessä selvitetään lopullisen tuotteen visuaalisuus, ominaisuudet ja toiminnallisuudet.

Prototyypin valmistus onnistuu esimerkiksi Adobe Xd:llä tai Figmalla. Designin tarkasteluun taas riittää pelkkä internetyhteys, sillä sen saa auki selaimella.

Todenmukaisella prototyypillä pystytään siis suunnittelemaan ja mallintamaan tuotteen tai palvelun ulkoasu ja toiminnallisuus. Sen avulla voidaan myös testata sitä käyttäjillä ja kerätä palautetta jo ennen varsinaisen kehitystyön aloittamista.

Prototyypin edut 

Kokeile tuotetta 

Prototyypin avulla päästään tarkastelemaan tuotteen toiminnallisuutta. Interaktiivinen prototyyppi on suuri etu missä vain kehitysprojektissa, sillä vasta ollessamme vuorovaikutuksessa tuotteen kanssa pystymme paremmin havaitsemaan sen haasteet ja vahvuudet, ja saamme suuntaviivat kehitykselle.

Konkretisoi abstraktin 

Prototyypit avaavat usein ideoita paremmin kuin pelkät sanat tai kuvat. Konkreettisesta suunnitelmasta on helpompi keskustella ja kerätä palautetta, ja myös asiakas pääsee varhaisessa vaiheessa mukaan projektiin. Prototyyppi avaa usein uusia näkökulmia.

Säästää aikaa ja rahaa 

Prototyyppi on nopea keino kokeilla rohkeasti erilaisia ideoita, ja se mahdollistaa iteroinnin. Pyrimme aina tuottamaan valmiimman version kerätyn palautteen perusteella. Design hyväksytetään asiakkaalla aina ennen kuin koodaustyö aloitetaan.

Kehitysvaiheessa prototyypistä on korvaamatonta hyötyä, sillä suunnitelman tehokas kommunikointi helpottaa kehitystiimin työtä ja vähentää mahdollista resurssien hukkaamista. Prototyyppi siis selkeyttää ja nopeuttaa koko prosessia.

Myy ideasi 

Uuden idean näyttäminen interaktiivisen prototyypin avulla on tekstiä tai kuvia vakuuttavampaa. Mahdolliset sijoittavat saavat myös paremman käsityksen tuotteestasi kun he pääsevät näkemään heti, millainen lopullinen versio olisi.

Tiesitkö, että prototyypin kehityksessä voidaan hyödyntää innovaatioseteliä tai ELY-keskuksen rahoitusta? Lue tästä rahoituksia käsittelevä blogitekstimme.

personal-img

Nicolas Wuolle

Account Director

nicolas@tecci.fi

+358 50 555 9955

personal-img

Otto Silventola

CEO

otto@tecci.fi

+358 40 507 6080

Jätä viesti

Hyväksyn rekisteriselosteen ja tietojeni tallentamisen