Scrum Master - Tiimin valmentaja - Tecci

Scrum Master – Tiimin valmentaja

Mikä on Scrum?

Scrum on suosittu ketterän projektinjohtamisen menetelmä, joka auttaa tiimejä työskentelemään yhdessä tehokkaasti. Vaikka Scrumia käytetään paljon ohjelmistokehityksessä, sitä voidaan soveltaa kaikenlaisiin ja kaikenkokoisiin projekteihin. Scrumin yksi olennaisista piirteistä on määrämittaiset sprintit. Scrum käyttää lyhyitä ajanjaksoja, sprinttejä, jonka aikana tiimi sitoutuu tiettyyn tavoitteeseen. Tähän tavoitteeseen sitoudutaan yhteisellä päätöksellä näin varmistaen, että tiimille ei tule liika tehtävää ja työt saadaan tehty valmiiksi.

Sprintin kesto on alle 30 päivää, usein 2 viikkoa, ja sprinttien sisällä käydään päivittäisiä 15 minuutin palavereja, joiden aikana tiimissä käydään läpi tapahtunut kehitys ja tarpeen mukaan organisoidaan työ uudelleen. Scrum-tiimin muodostavat tuoteomistaja, kehitystiimi ja Scrum Master. Tuoteomistajan rooli on olla tiimissä asiakkaan ääni ja hänen vastuulla on maksimoida tiimin tuoma arvo asiakkaalle. Kehitystiimi vastaa itse tuotteen toteutuksesta. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä on Scrum Master. Jos ei ole aikaisempaa tietoa Scrum Masterin roolista, Scrum Masteria voisi kuvitella olevan tiimin päällikkö. Scrum Master ei kuitenkaan ole tiimin päällikkö vaan enemmänkin tiimin valmentaja.

Scrum Masterin tehtävät ja päävastuu

  • Parantaa tiimin tehokkuutta ja luovuutta
  • Ylläpitää hyvää yhteishenkeä
  • Hallitsee Scrum-periaatteet hyvin
  • Auttaa ja opastaa tiimiä noudattamaan Scrum-periaatteita
  • Poistaa työn esteitä ja suo kehitystiimille työrauhaa
  • Järjestää Scrum-seremoniat
  • Auttaa tuoteomistajaa backlogin kanssa.

Scrum Masterin olennainen tehtävä on kannustaa tiimiä parempiin Scrum-toimintatapoihin ja saamaan tiimin oppimista ja jäsenien osaamista korkeammalle tasolle. Hän ei ole vastuussa tiimin työn tuloksista, vaan siitä että tiimi toimii oikein ja järkevästi. Aika usein Scrum Masterin rooli annetaan senior-ohjelmistokehittäjälle, jolloin tiimi kunnioittaa ja kuuntelee Scrum Masteria – kokemus tuo kunnioitusta. On tärkeä, että ei vain Scrum Master, vaan muutkin tiimin jäsenet näkevät Scrum Masteria tiimin valmentajana.

Valmentajana oleminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että valmentava henkilö pyrkii tiimin suorituskyvyn parantamiseen. Tämä on kuitenkin mahdollista vain, jos valmentaja usko itse, että tiimi ja sen henkilöt pystyvät parempaan ja oma valmennusosaaminen on hyvällä tasolla.

Scrum Masterin tehtävään kuluva aika

Yleensä Scrum Masterin tehtävät vievät 20-30% työajasta. Alussa uudessa roolissa Scrum Masterin tehtäviin kuluu lähemmäs kolmannes työajasta, mutta rooliin totuttua ja kokeneemman tiimin kanssa tehtäviin osuus voi pudota lähemmäs 20%:ia. Näin Scrum Master pystyy tekemään myös muitakin töitä. Poikkeustapauksissa, missä tiimi on iso tai Scrum Masterin pitää auttaa tuoteomistajaa paljon voi Scrum Masterin työ olla täysipäivästä.

Miten tämä näkyy projekteissamme

Lähestymme kaikkia projekteja aina ketterän kehityksen mallilla ja hyödynnämme projektijohtamisessa SCRUM-metodia. Tämän tavoitteena on, että kehitteillä oleva tuote tai palvelu kehittyy pikkuhiljaa täydellisemmäksi ja valmiiksi kokonaisuudeksi useiden kehitysjaksojen eli sprinttien aikana.

Onko sinulla mielessä jokin web- tai ohjelmistokehitystä kaipaava projekti? Ota yhteyttä, niin konsultoimme ilmaiseksi yritystänne asian tiimoilta!

personal-img

Nicolas Wuolle

Account Director

nicolas@tecci.fi

+358 50 555 9955

personal-img

Otto Silventola

CEO

otto@tecci.fi

+358 40 507 6080

Jätä viesti

Hyväksyn rekisteriselosteen ja tietojeni tallentamisen