React vs Angular vs Vue: Mikä JavaScript-kirjasto valita vuonna 2020? - Tecci

React vs Angular vs Vue: Mikä JavaScript-kirjasto valita vuonna 2020?

Vuonna 2020 on epäkäytännöllistä kuvitella verkkokehitystä ilman HTML:ää, CSS:ää ja JavaScriptia. JavaScript on verkkosovellusten front-end kehityksen sielu.

JavaScript-kirjastot kehittyvät erittäin nopeasti, mikä tarkoittaa, että meillä on tänä päivänä  usein päivittyviä versioita Angularista, Reactista sekä Vue:sta. Tämä herättää paljon kysymyksiä varsinkin uusien projektien kehityksen alkaessa, kuten: 

 • Angular, React vai Vue: Mikä on paras vaihtoehto seuraavaan kehitysprojektiin?
 • Mikä JavaScript-kirjasto tarjoaa parhaimman suorituskyvyn?
 • Mikä Javascript-kirjastoista on luotettavin?
 • Mikä kirjasto sopii parhaiten pienikokoisiin ja mikä suurikokoisiin sovelluksiin?

Tämä blogi on tarkoitettu valaisemaan asiaa sekä auttamaan oikean front-end JavaScript-kirjaston valinnassa. Valitaanko React, Angular vai Vue?

Accessible Images Using Angular - Level Access

Angular.js plussat ja miinukset

Angular on avoimen lähdekoodin pohjautuva TypeScript-ohjelmistokehys. Sen kehitystä johtaa Googlen Angular tiimi. Sen ensimmäinen versio on julkaistu vuonna 2009. 

Angularia käyttävät mm. Microsoft, Adobe, Upwork, YouTube, Paypal, Nike, Google, Telegram, Crunchbase.

Angularin edut:

 • Angular on luotu käytettäväksi TypeScriptin kanssa ja sille on poikkeuksellisen hyvä tuki.
 • Angular-language-service lisää koodieditoreille automaattisen täydennyksen, joka ilmoittaa sinulle virheistä ja antaa vihjeitä koodia kirjoitettaessa.
 • Uudet ominaisuudet kuten Angular pohjaiset npm-kirjastot ja WebComponents.
 • Yksityiskohtainen dokumentaatio, joka antaa kaikki tarvittavat tiedot kehittäjälle.
 • One-way data binding, joka mahdollistaa sovelluksen yhdensuuntaisen toiminnan, ja minimoi virheriskit.
 • MVVM (Model-View-ViewModel), jonka avulla kehittäjät voivat työskennellä erikseen samassa sovellusosassa käyttäen samaa datasettiä.
 • Komponentteihin liittyvien ominaisuuksien dependency-syöttö moduuleilla ja modulaarisuus yleensä.
 • Rakenne ja arkkitehtuuri, jotka on luotu erityisesti suurta skaalautuvuutta varten.

Angularin miinukset:

 • Angularissa on monia eri rakenteita (muun muassa injectables, komponentit, pipes ja moduulit). Tämä moninaisuus tekee Angularin oppimisen haastavammaksi verrattuna Reactiin ja Vueen, jotka hyödyntävät vain eri komponentteja.
 • Suhteellisesti huonompi suorituskyky eri benchmarkien mukaan.
React from Scratch. React is a JavaScript library for… | by Nicolas Marcora | Noteworthy - The Journal Blog

React.js plussat ja miinukset

React on avoimen lähdekoodin JavaScript-kirjasto. alunperin Facebookin vuonna 2013 julkaisema React soveltuu erinomaisesti kaikenkokoisten ja nykyaikaiseten verkkosovelluksien kehittämiseen. React on tällä hetkellä suosituin JavaScript-kehys aiemmin mainitusta kolmikosta.

Reactia käyttävät mm. Facebook, Instagram, Netflix, Twitter, New York Times, Yahoo, Khan Academy, WhatsApp, Dropbox, Airbnb, Asana, Atlassian, Microsoft, Slack ja monet muut.

Reactin edut:

 • Reactia on suhteellisen helppoa oppia ja se sisältää kattavan dokumentaation. Osasyynä tähän on se, että se hyödyntää JSX syntax extensionia (HTML-tyyppisen syntaksi).
 • Kehittäjät käyttävät enemmän aikaa modernin JavaScriptin kirjoittamiseen ja vähemmän aikaa kirjastokohtaisesta koodista huolehtimiseen.
 • React on erittäin nopea. Reactin virtuaalisen DOM-toteutuksen ja erilaisten renderointioptimointien ansiosta.
 • Laaja tuki palvelinpuolen renderoinnille, mikä tekee siitä tehokkaan valinnan sisältöpainotteisille sovelluksille.
 • Yksinkertainen tuki Progressive Web App-sovelluksille “create-react-app” työkalun avulla.
 • Data-binding on yhdensuuntainen, minkä johdosta se virheriskit minimoituvat
 • Redux, joka on yksinkertaisin ja suosittu JavaScript-kehys sovelluksen tilan hallintaan.
 • React käyttää Functional Programming-konsepteja luoden helposti testattavan ja erittäin helposti uudelleenkäytettävän koodin.
 • Reactista löytyy tuki myös Microsoftin TypeScriptille ja Facebookin Flow:lle, jonka johdosta sovelluksesta voidaan tehdä “type-safe”.
 • Siirtyminen versioiden välillä on erittäin helppoa, ja Facebook tarjoaa "koodimodeja" automatisoidakseen suuren osan prosessista.
 • Reactissa opittuja taitoja voidaan soveltaa (usein suoraan) React Native (natiivi mobiilisovellusten) -kehitykseen.

Reactin haittapuolet:

 • Yhteisön mielipide parhaasta tavasta kirjoittaa tyylejä Reactissa on jakaantunut.
 • Perinteiset tyylitaulukot (CSS-moduulit) vai CSS-in-JavaScript (toisin sanoen Emotion ja tyylitetyt komponentit).
 • React voi olla haastava kehittäjille jotka ovat tottuneet Object Oriented Programming (OOP) toimintatapoihin.
 • UI-rakenteen sekoittaminen logiikkaan kanssa (JSX) voi olla aluksi hämmentävää joillekin kehittäjille.
Server-side rendering in Vue.js - LogRocket Blog

Vue.js plussat ja miinukset

Vue.js on vuonna 2013 lanseerattu avoimen lähdekoodin JavaScript-kehys, joka soveltuu erinomaisesti erittäin mukautuvien käyttöliittymien ja hienostuneiden sovellusten luomiseen. Vue on tällä hetkellä vähiten käytetty näistä kolmesta. 

Toisin kuin Angular ja React, Vuea sitä ei tue yksikään teknologiajätti. Vue:js:ää käyttävät muun muassa Xiaomi, Alibaba, WizzAir, EuroNews, Grammarly, Gitlab, Adobe, Reuters, 9Gag.

Vuen edut:

 • Empowered HTML. Tämä tarkoittaa, että Vue.js:llä on monia samanlaisia ominaisuuksia Angularin kanssa ja tämä voi auttaa optimoimaan HTML-lohkojen käsittelyä käyttämällä eri komponentteja.
 • Yksityiskohtainen dokumentaatio. Vue tarjoaa erittäin hyvän ja laajan dokumentaation, joka voi vahvistaa kehittäjien oppimiskäyrää ja säästää paljon aikaa sovelluksen kehittämisessä, koska jo HTML- ja JavaScript-perustietojen avulla pääsee hyvin vauhtiin.
 • Sopeutumiskyky. Vue tarjoaa nopean siirtymävaiheen muista alustoista Vue:en. Se on hyvin samanlainen Angularin ja Reactin kanssa arkkitehtuuriltaan.
 • Helposti integroitavissa nykyiseen kokonaisuuteen. Vue.js voidaan käyttää sekä yhden sivun sovellusten rakentamiseen että vaikeampiin verkkoliittymiin. Tärkeintä on, että pienemmät interaktiiviset osat voidaan helposti integroida olemassa olevaan infrastruktuuriin ilman negatiivista vaikutusta koko järjestelmään.
 • Laaja skaalautuvuus. Vue.js voi auttaa kehittämään melko suuria uudelleenkäytettäviä malleja, joita voidaan valmistaa suhteellisen nopeasti.
 • Vue.js -kirjaston pieni koko, joka on noin kahdenkymmenen (20) kilotavun kokoinen. Se kuitenkin säilyttää nopeutensa ja joustavuutensa, mikä mahdollistaa paljon paremman suorituskyvyn verrattuna muihin kehyksiin.

Vuen haittapuolet:

 • Resurssien puute. Vue:lla on edelleen melko pieni markkinaosuus verrattuna Reactiin tai Angulariin, mikä tarkoittaa, että kehyksen yhteisö on vielä alkuvaiheessa.
 • Liiallisen joustavuuden vaara. Joskus Vue voi olla ongelmallinen integroituna valtaviin projekteihin, eikä mahdollisia ratkaisuja ole vielä olemassa pienen markkinaosuuden takia.

Päätelmät ja yhteenveto

Image for post
 • Vue ja React tarjoavat paremman suorituskyvyn ja joustavuuden kuin Angular. 
 • Vue ja React sopivat paremmin kevyisiin sovelluksiin ja Angular on paras isoihin UI-sovelluksiin.

Angularilla on vahvat reunaehdot siitä miten sovelluksia tulisi rakentaa. Toisin kuin Vue ja React, se tarjoaa kaiken samassa paketissa: routing, templates ja pakettien testaamisen.

Vue on nopeimmin kasvava näistä kolmesta, mutta tällä hetkellä resursseista voi olla vielä puute.

Kokeneille kehittäjille ei ole suurta eroa siinä, mitä kehystä käyttää, sillä uuden omaksuminen vie vain vähän aikaa. Käytämme projekteissamme lähinnä Reactia ja Angularia, mutta myös Vue:n merkitys kasvaa kokoajan. Jokaisella kehyksellä on omat hyvät ja huonot puolensa, mikä tarkoittaa, että uutta sovellusta kehitettäessä eri vaihtoehdoista valitaan asiakkaiden projektikokonaisuuteen parhaiten soveltuva kehys.

Onko sinulla jokin kehitysprojekti mielessä? Ota yhtettä hello@tecci.fi, niin kartoitamme teille parhaan ja sopivimman ratkaisun!

personal-img

Nicolas Wuolle

Account Director

nicolas@tecci.fi

+358 50 555 9955

personal-img

Otto Silventola

CEO

otto@tecci.fi

+358 40 507 6080

Jätä viesti

Hyväksyn rekisteriselosteen ja tietojeni tallentamisen